Danh sách nhà mạng


Thể loại sim


SIM CỐ ĐỊNH Hà Nội

   

  Sim Cố Định không dây

  Homephone Hà Nội

   

  (CK 100K/tháng ĐK chính chủ)

   


  024.2241.7799 = 959K

  024.2249.7799 = 959K

  024.2264.7799 = 959K

  024.2280.7799 = 959K

  024.2284.7799 = 959K

  024.2218.5959 = 959K

  024.2240.5959 = 959K

  024.2241.5959 = 959K

  024.2243.5959 = 959K

  024.2246.5959 = 959K

  024.2247.5959 = 959K

  024.2262.5959 = 959K

  024.2263.5959 = 959K

  024.2264.5959 = 959K

  024.2265.5959 = 959K

  024.2267.5959 = 959K

  024.2280.5959 = 959K

  024.2284.5959 = 959K

  024.2321.5959 = 959K

  024.2346.5959 = 959K

  024.2347.5959 = 959K

  024.2348.5959 = 959K

  024.2269.5949 = 959K

  024.2264.5599 = 959K

  024.2217.3399 = 959K

  024.2241.3399 = 959K

  024.2347.3399 = 959K

  024.2214.2929 = 959K

  024.2237.2929 = 959K

  024.2241.2929 = 959K

  024.2243.2929 = 959K

  024.2245.2929 = 959K

  024.2247.2929 = 959K

  024.2249.2929 = 959K

  024.2263.2929 = 959K

  024.2264.2929 = 959K

  024.2267.2929 = 959K

  024.2283.2929 = 959K

  024.2284.2929 = 959K

  024.2321.2929 = 959K

  024.2346.2929 = 959K

  024.2347.2929 = 959K

  024.2239.2919 = 959K

  024.2249.2909 = 959K

  024.2321.2529 = 959K

  024.2247.2299 = 959K

  024.2249.2299 = 959K

  024.2263.2299 = 959K

  024.2264.2299 = 959K

  024.2284.2299 = 959K

  024.2347.2299 = 959K

  024.2217.5858 = 959K

  024.2241.5858 = 959K

  024.2247.5858 = 959K

  024.2249.5858 = 959K

  024.2347.5858 = 959K

  024.2241.3838 = 959K

  024.2261.3838 = 959K

  024.2264.3838 = 959K

  024.2248.3828 = 959K

  024.2243.2828 = 959K

  024.2264.2828 = 959K

  024.2265.2828 = 959K

  024.2267.2828 = 959K

  024.2284.2828 = 959K

  024.2324.2828 = 959K

  024.2347.2828 = 959K

  024.2240.3636 = 959K

  024.2245.3636 = 959K

  024.2249.3636 = 959K

  024.2260.3636 = 959K

  024.2264.3636 = 959K

  024.2267.3636 = 959K

  024.2284.3636 = 959K

  024.2347.3636 = 959K

  024.2348.3636 = 959K

  024.2346.3626 = 959K

  024.2266.3606 = 959K

  024.2249.3366 = 959K

  024.2267.3366 = 959K

  024.2280.3366 = 959K

  024.2347.3366 = 959K

  024.2241.2626 = 959K

  024.2243.2626 = 959K

  024.2245.2626 = 959K

  024.2248.2626 = 959K

  024.2249.2626 = 959K

  024.2264.2626 = 959K

  024.2267.2626 = 959K

  024.2280.2626 = 959K

  024.2284.2626 = 959K

  024.2321.2626 = 959K

  024.2347.2626 = 959K

  024.2243.2266 = 959K

  024.2245.2266 = 959K

  024.2249.2266 = 959K

  024.2267.2266 = 959K

  024.2280.2266 = 959K

  024.2284.2266 = 959K

  024.2324.2266 = 959K

  024.2347.2266 = 959K

  024.2348.2266 = 959K

  024.2213.9922 = 959K

  024.2215.9922 = 959K

  024.2216.9922 = 959K

  024.2218.9922 = 959K

  024.2240.9922 = 959K

  024.2241.9922 = 959K

  024.2243.9922 = 959K

  024.2245.9922 = 959K

  024.2247.9922 = 959K

  024.2248.9922 = 959K

  024.2249.9922 = 959K

  024.2260.9922 = 959K

  024.2261.9922 = 959K

  024.2263.9922 = 959K

  024.2264.9922 = 959K

  024.2265.9922 = 959K

  024.2267.9922 = 959K

  024.2268.9922 = 959K

  024.2280.9922 = 959K

  024.2281.9922 = 959K

  024.2282.9922 = 959K

  024.2283.9922 = 959K

  024.2284.9922 = 959K

  024.2321.9922 = 959K

  024.2324.9922 = 959K

  024.2346.9922 = 959K

  024.2347.9922 = 959K

  024.2210.9292 = 959K

  024.2215.9292 = 959K

  024.2217.9292 = 959K

  024.2238.9292 = 959K

  024.2239.9292 = 959K

  024.2240.9292 = 959K

  024.2241.9292 = 959K

  024.2242.9292 = 959K

  024.2243.9292 = 959K

  024.2244.9292 = 959K

  024.2247.9292 = 959K

  024.2248.9292 = 959K

  024.2249.9292 = 959K

  024.2260.9292 = 959K

  024.2261.9292 = 959K

  024.2263.9292 = 959K

  024.2264.9292 = 959K

  024.2265.9292 = 959K

  024.2267.9292 = 959K

  024.2269.9292 = 959K

  024.2280.9292 = 959K

  024.2283.9292 = 959K

  024.2284.9292 = 959K

  024.2321.9292 = 959K

  024.2324.9292 = 959K
   
   
   

  ... còn rất nhiều số đẹp nữa

  vui lòng click để tải về máy...

   

  (Nhớ chọn sheet SIM CK CỐ ĐỊNH

   trong excel để tìm kiếm nhé)


ĐƠN ĐẶT HÀNG

Thống kê sim

Quảng cáo

 

 

 


  

Chọn sim đẹp theo đầu số


Giá từ: Đến:
Dãy số không gồm: 123456789 Tổng nút :
Chọn đầu Chọn dạng Sắp xếp
Tíck vào đây nếu bạn muốn tìm trong kết quả đã tìm

Chọn sim đẹp theo đầu số


Sim Số Đẹp Vinaphone > Sim dễ nhớ

STT 10 Số | 11 Số Giá Tăng | Giá Giảm Điểm Mạng Đặt Mua
1 012.4444.4444 2,400,000,000 (VNĐ) 35
Đặt Mua
2 0123.68.99999 1,368,999,000 (VNĐ) 65
Đặt Mua
3 01294.666.666 713,000,000 (VNĐ) 52
Đặt Mua
4 01256288888 400,000,000 (VNĐ) 56
Đặt Mua
5 01298866666 350,000,000 (VNĐ) 58
Đặt Mua
6 01299088888 350,000,000 (VNĐ) 61
Đặt Mua
7 01272288888 325,000,000 (VNĐ) 54
Đặt Mua
8 01272299999 325,000,000 (VNĐ) 59
Đặt Mua
9 012.55.66.7777 266,000,000 (VNĐ) 53
Đặt Mua
10 012.9995.9999 250,000,000 (VNĐ) 71
Đặt Mua
11 012.337.88888 250,000,000 (VNĐ) 56
Đặt Mua
12 012.5555.6789 250,000,000 (VNĐ) 53
Đặt Mua
13 012.9992.9999 250,000,000 (VNĐ) 68
Đặt Mua
14 012.9993.9999 250,000,000 (VNĐ) 69
Đặt Mua
15 01298.99.8888 250,000,000 (VNĐ) 70
Đặt Mua
16 012.456.16666 220,000,000 (VNĐ) 43
Đặt Mua
17 012.55555.888 200,000,000 (VNĐ) 52
Đặt Mua
18 01278266666 200,000,000 (VNĐ) 50
Đặt Mua
19 01254.79.79.79 200,000,000 (VNĐ) 60
Đặt Mua
20 012.96.96.96.96 189,000,000 (VNĐ) 63
Đặt Mua
21 012.79.77.9999 189,000,000 (VNĐ) 69
Đặt Mua
22 01259.788888 189,000,000 (VNĐ) 64
Đặt Mua
23 012.959.66666 186,000,000 (VNĐ) 56
Đặt Mua
24 01245.66.8888 180,000,000 (VNĐ) 56
Đặt Mua
25 01298838383 180,000,000 (VNĐ) 53
Đặt Mua
26 01244188888 180,000,000 (VNĐ) 52
Đặt Mua
27 012.58.55.8888 170,000,000 (VNĐ) 58
Đặt Mua
28 012.331.66666 168,000,000 (VNĐ) 40
Đặt Mua
29 012.39.33.9999 168,000,000 (VNĐ) 57
Đặt Mua
30 01299.889.889 168,000,000 (VNĐ) 71
Đặt Mua
31 01233.38.38.38 163,000,000 (VNĐ) 42
Đặt Mua
32 01279066666 158,680,000 (VNĐ) 49
Đặt Mua
33 01255.86.8888 156,000,000 (VNĐ) 59
Đặt Mua
34 01277.77.88.99 150,000,000 (VNĐ) 65
Đặt Mua
35 0125.567.8888 145,000,000 (VNĐ) 58
Đặt Mua
36 01233.123456 142,000,000 (VNĐ) 30
Đặt Mua
37 01259338888 140,000,000 (VNĐ) 55
Đặt Mua
38 01259.77.9999 125,000,000 (VNĐ) 67
Đặt Mua
39 01275366666 122,400,000 (VNĐ) 48
Đặt Mua
40 012.77777.888 120,000,000 (VNĐ) 62
Đặt Mua
41 0125.2356789 120,000,000 (VNĐ) 48
Đặt Mua
42 0129.95.12345 120,000,000 (VNĐ) 41
Đặt Mua
43 01255.86.86.86 119,000,000 (VNĐ) 55
Đặt Mua
44 012.58.555.888 118,000,000 (VNĐ) 55
Đặt Mua
45 01274966666 108,000,000 (VNĐ) 53
Đặt Mua
46 01274366666 108,000,000 (VNĐ) 47
Đặt Mua
47 01244966666 108,000,000 (VNĐ) 50
Đặt Mua
48 01244366666 108,000,000 (VNĐ) 44
Đặt Mua
49 01232.666.888 105,800,000 (VNĐ) 50
Đặt Mua
50 01279.11.8888 100,000,000 (VNĐ) 53
Đặt Mua
51 01248.779999 99,000,000 (VNĐ) 65
Đặt Mua
52 0129.246.8888 99,000,000 (VNĐ) 56
Đặt Mua
53 01246.68.9999 99,000,000 (VNĐ) 63
Đặt Mua
54 01298.00.9999 99,000,000 (VNĐ) 56
Đặt Mua
55 01245.969999 99,000,000 (VNĐ) 63
Đặt Mua
56 0127.6979999 99,000,000 (VNĐ) 68
Đặt Mua
57 01248.789999 99,000,000 (VNĐ) 66
Đặt Mua
58 01257868888 93,600,000 (VNĐ) 61
Đặt Mua
59 01279077777 90,680,000 (VNĐ) 54
Đặt Mua
60 012.7999.7999 90,000,000 (VNĐ) 71
Đặt Mua
61 012.73739999 89,000,000 (VNĐ) 59
Đặt Mua
62 01273.11.9999 89,000,000 (VNĐ) 51
Đặt Mua
63 0125.663.6666 89,000,000 (VNĐ) 47
Đặt Mua
64 0127.6989999 89,000,000 (VNĐ) 69
Đặt Mua
65 01272.33.9999 88,000,000 (VNĐ) 54
Đặt Mua
66 01239.56.8888 88,000,000 (VNĐ) 58
Đặt Mua
67 0127.990.9999 87,500,000 (VNĐ) 64
Đặt Mua
68 01232.555.999 85,000,000 (VNĐ) 50
Đặt Mua
69 01259.67.8888 85,000,000 (VNĐ) 62
Đặt Mua
70 01252696969 84,000,000 (VNĐ) 55
Đặt Mua
71 012.79.355555 83,500,000 (VNĐ) 47
Đặt Mua
72 012.777777.76 80,000,000 (VNĐ) 58
Đặt Mua
73 01248.78.9999 80,000,000 (VNĐ) 66
Đặt Mua
74 01276.98.9999 80,000,000 (VNĐ) 69
Đặt Mua
75 01293.38.38.38 80,000,000 (VNĐ) 48
Đặt Mua
76 01276.97.9999 80,000,000 (VNĐ) 68
Đặt Mua
77 012.777777.75 80,000,000 (VNĐ) 57
Đặt Mua
78 01246.168.168 80,000,000 (VNĐ) 43
Đặt Mua
79 01239556666 80,000,000 (VNĐ) 49
Đặt Mua
80 01247655555 80,000,000 (VNĐ) 45
Đặt Mua

Hỗ trợ khách hàng

dai ly sim dep gia re

 

0917.9999.66

096.373.3399

 

Giờ làm việc : từ 8 -> 20 giờ

Ngoài giờ làm việc, quý khách vui lòng đặt hàng qua Website.

 

 

 kho sim so dep gia re

 


Số đẹp theo phong thủy


SIM CỐ ĐỊNH TP.HCM

   

  Sim Cố Định không dây

  Homephone số đẹp SG

   

  (CK 100K/tháng ĐK chính chủ)

   

   
  028.2247.0666 = 1.959K

  028.2247.1666 = 1.959K

  028.2247.3666 = 1.959K

  028.2247.5666 = 1.959K

  028.2249.0666 = 1.959K

  028.2249.3666 = 1.959K

  028.2240.3555 = 1.959K

  028.2240.8555 = 1.959K

  028.2241.0555 = 1.959K

  028.2241.7555 = 1.959K

  028.2242.0555 = 1.959K

  028.2242.1555 = 1.959K

  028.2242.8555 = 1.959K

  028.2243.0555 = 1.959K

  028.2243.1555 = 1.959K

  028.2243.6555 = 1.959K

  028.2243.7555 = 1.959K

  028.2243.8555 = 1.959K

  028.2243.9555 = 1.959K

  028.2244.0555 = 1.959K

  028.2244.1555 = 1.959K

  028.2244.3555 = 1.959K

  028.2244.6555 = 1.959K

  028.2244.8555 = 1.959K

  028.2245.0555 = 1.959K

  028.2245.2555 = 1.959K

  028.2245.7555 = 1.959K

  028.2245.8555 = 1.959K

  028.2245.9555 = 1.959K

  028.2246.1555 = 1.959K

  028.2246.3555 = 1.959K

  028.2246.4555 = 1.959K

  028.2246.7555 = 1.959K

  028.2246.9555 = 1.959K

  028.2247.0555 = 1.959K

  028.2247.1555 = 1.959K

  028.2247.2555 = 1.959K

  028.2247.3555 = 1.959K

  028.2247.4555 = 1.959K

  028.2247.6555 = 1.959K

  028.2247.8555 = 1.959K

  028.2247.9555 = 1.959K

  028.2248.0555 = 1.959K

  028.2248.1555 = 1.959K

  028.2248.2555 = 1.959K

  028.2248.3555 = 1.959K

  028.2248.6555 = 1.959K

  028.2248.9555 = 1.959K

  028.2249.0555 = 1.959K

  028.2249.1555 = 1.959K

  028.2249.3555 = 1.959K

  028.2249.4555 = 1.959K

  028.2249.8555 = 1.959K

  028.2260.3555 = 1.959K

  028.2260.8555 = 1.959K

  028.2261.0555 = 1.959K

  028.2261.3555 = 1.959K

  028.2261.7555 = 1.959K

  028.2247.5599 = 1.959K

  028.2248.5599 = 1.959K

  028.2245.2929 = 1.959K

  028.2246.2929 = 1.959K

  028.2247.2929 = 1.959K

  028.2248.2929 = 1.959K

  028.2249.2909 = 1.959K

  028.2243.2299 = 1.959K

  028.2245.2299 = 1.959K

  028.2246.2299 = 1.959K

  028.2247.9898 = 1.959K

  028.2243.5858 = 1.959K

  028.2247.5858 = 1.959K

  028.2249.5858 = 1.959K

  028.2247.5588 = 1.959K

  028.2249.5588 = 1.959K

  028.2242.9966 = 1.959K

  028.2248.9966 = 1.959K

  028.2246.9696 = 1.959K

  028.2249.9696 = 1.959K

  028.2261.9696 = 1.959K

  028.2240.9922 = 1.959K

  028.2241.9922 = 1.959K

  028.2243.9922 = 1.959K

  028.2245.9922 = 1.959K

  028.2246.9922 = 1.959K

  028.2248.9922 = 1.959K

  028.2240.9292 = 1.959K

  028.2241.9292 = 1.959K

  028.2243.9292 = 1.959K

  028.2245.9292 = 1.959K

  028.2246.9292 = 1.959K

  028.2248.9292 = 1.959K

  028.2249.9292 = 1.959K

  028.2241.8822 = 1.959K

  028.2242.8822 = 1.959K

  028.2243.8822 = 1.959K

  028.2245.8822 = 1.959K

  028.2246.8822 = 1.959K

  028.2247.8822 = 1.959K

  028.2248.8822 = 1.959K

  028.2243.8282 = 1.959K

   

   

   

  ... còn rất nhiều số đẹp nữa

  vui lòng click để tải về máy...

   

  (Nhớ chọn sheet SIM CK CỐ ĐỊNH

   trong excel để tìm kiếm nhé)


Tìm sim năm sinh


mặc định 19xx m/d/Y

Tin tức

Quảng cáo

 

xem phong thủy cho sim số đẹp

 

Tra cứu sim phong thủy

 


ĐẠI LÝ BÁN SIM SỐ ĐẸP GIÁ RẺ NHẤT HÀ NỘI SÀI GÒN HCM ĐÀ NẴNG

Xin chào mừng Quý Khách đến với WEBSITE  SIM SỐ ĐẸP lớn nhất HÀ NỘI và UY TÍN khắp toàn quốc!

HaNoisim.com là đại lý chuyên cung cấp SIM SỐ ĐẸP khắp toàn quốc,có trụ sở chính đặt tại Hà Nội.Chúng tôi tự hào với UY TÍN - THƯƠNG HIỆU đã được khẳng định.HaNoiSim.com đang sở hữu một số lượng sim cực lớn với gần 5 triệu sim số đẹp giá rẻ bao gồm các thể loại : sim vip, sim tứ quý, sim sảnh tiến,sim lộc phát, sim thần tài,sim tam hoa, sim lặp kép, sim phong thủy dễ nhớ, sim ngày tháng năm sinh....

Và đăc biệt hơn nữa HaNoisim.com còn sở hữu kho sim cố định, sim máy bàn, sim homephone, sim Gphone, sim Cityphone số đẹp giá rẻ để làm hotline cho Doanh Nghiệp,Công Ty, cửa hàng.... Bán sim số điện thoại homephone viettel giá rẻ, bán sim gphone VNPT HN HCM, bán sim đẹp điện thoại cố định không dây viettel, bán sim cố định viettel, làm sim homephone viettel lap di động , bán sim số điện thoại cố định không dây, Sim điện thoại bàn không dây viettel giá bao nhiêu, Bán Sim homephone viettel số đẹp, Sim dien thoai homephone cầm tay viettel , Sim và Máy homephone viettel giá bao nhiêu, bán sim homephone viettel lắp di động, bán sim gphone đời đầu, bán sim gphone Hà Nội, bán sim gphone lắp di động, sim điện thoại cố định không dây Hà Nội TP HCM , Sim đẹp điện thoại cố định VNPT, Sim đẹp điện thoại cố định không dây panasonic, bán sim điện thoại cố định máy bàn, Bán sim điện thoại bàn, Bán sim số điện thoại cố định không dây VNPT

HaNoisim.com cam kết mang đến cho quý khách những chiếc SIM SỐ ĐẸP hợp phong thủy,hợp vận mệnh với giá luôn luôn là rẻ nhất trên thị trường. Chúng tôi tự hào với đội ngũ nhân viên tư vấn giàu kinh nghiệm,nhiệt tình sẽ là cầu nối giúp quý khách chọn được những con số thực sự phù hợp mang đến MAY MẮN và THÀNH CÔNG cho quý khách!

 

Quý khách chỉ cần nhấc máy gọi : 0917.9999.66- 096.373.3399 nhân viên tư vấn của chúng tôi sẽ giúp quý khách chọn được những con số thật phù hợp với giá LUÔN LÀ RẺ NHẤT.

HaNoiSim.com có trụ sở chính đặt tại Hà Nội và có chi nhánh tại tất cả các tỉnh thành khắp cả nước nên khi quý khách mua sim sẽ được nhận sim trong thời gian nhanh nhất. Phương châm của chúng tôi là: giao sim mới nhận tiền, đăng ký chính chủ,giao dịch toàn quốc siêu tốc. Chúng tôi cam kết mang đến sự hài lòng cho quý khách hàng!

Địa chỉ trụ sở chính:  Hoàng Mai - Hà Nội.
      Điện thoại :0917.9999.66  - 096.373.3399 - Email:  hanoisim.com@gmail.com
HANOISIM.COM - UY TÍN ĐÃ ĐƯỢC KHẲNG ĐỊNH

Hãy Like Trang để cùng kết nối với chúng tôi trên Facebook nhé, luôn cập nhật thông tin sim số đẹp mới nhất!

                                                                                                   

 Online 11 khách
 Tìm kiếm nhanh

Có thể tìm theo những số cuối trong sim, VD: *1992 hoặc *888