Danh sách nhà mạng


Thể loại sim


SIM CỐ ĐỊNH Hà Nội

   

  Sim Cố Định không dây

  Homephone Hà Nội

   

  (CK 100K/tháng ĐK chính chủ)

   


  024.2241.7799 = 959K

  024.2249.7799 = 959K

  024.2264.7799 = 959K

  024.2280.7799 = 959K

  024.2284.7799 = 959K

  024.2218.5959 = 959K

  024.2240.5959 = 959K

  024.2241.5959 = 959K

  024.2243.5959 = 959K

  024.2246.5959 = 959K

  024.2247.5959 = 959K

  024.2262.5959 = 959K

  024.2263.5959 = 959K

  024.2264.5959 = 959K

  024.2265.5959 = 959K

  024.2267.5959 = 959K

  024.2280.5959 = 959K

  024.2284.5959 = 959K

  024.2321.5959 = 959K

  024.2346.5959 = 959K

  024.2347.5959 = 959K

  024.2348.5959 = 959K

  024.2269.5949 = 959K

  024.2264.5599 = 959K

  024.2217.3399 = 959K

  024.2241.3399 = 959K

  024.2347.3399 = 959K

  024.2214.2929 = 959K

  024.2237.2929 = 959K

  024.2241.2929 = 959K

  024.2243.2929 = 959K

  024.2245.2929 = 959K

  024.2247.2929 = 959K

  024.2249.2929 = 959K

  024.2263.2929 = 959K

  024.2264.2929 = 959K

  024.2267.2929 = 959K

  024.2283.2929 = 959K

  024.2284.2929 = 959K

  024.2321.2929 = 959K

  024.2346.2929 = 959K

  024.2347.2929 = 959K

  024.2239.2919 = 959K

  024.2249.2909 = 959K

  024.2321.2529 = 959K

  024.2247.2299 = 959K

  024.2249.2299 = 959K

  024.2263.2299 = 959K

  024.2264.2299 = 959K

  024.2284.2299 = 959K

  024.2347.2299 = 959K

  024.2217.5858 = 959K

  024.2241.5858 = 959K

  024.2247.5858 = 959K

  024.2249.5858 = 959K

  024.2347.5858 = 959K

  024.2241.3838 = 959K

  024.2261.3838 = 959K

  024.2264.3838 = 959K

  024.2248.3828 = 959K

  024.2243.2828 = 959K

  024.2264.2828 = 959K

  024.2265.2828 = 959K

  024.2267.2828 = 959K

  024.2284.2828 = 959K

  024.2324.2828 = 959K

  024.2347.2828 = 959K

  024.2240.3636 = 959K

  024.2245.3636 = 959K

  024.2249.3636 = 959K

  024.2260.3636 = 959K

  024.2264.3636 = 959K

  024.2267.3636 = 959K

  024.2284.3636 = 959K

  024.2347.3636 = 959K

  024.2348.3636 = 959K

  024.2346.3626 = 959K

  024.2266.3606 = 959K

  024.2249.3366 = 959K

  024.2267.3366 = 959K

  024.2280.3366 = 959K

  024.2347.3366 = 959K

  024.2241.2626 = 959K

  024.2243.2626 = 959K

  024.2245.2626 = 959K

  024.2248.2626 = 959K

  024.2249.2626 = 959K

  024.2264.2626 = 959K

  024.2267.2626 = 959K

  024.2280.2626 = 959K

  024.2284.2626 = 959K

  024.2321.2626 = 959K

  024.2347.2626 = 959K

  024.2243.2266 = 959K

  024.2245.2266 = 959K

  024.2249.2266 = 959K

  024.2267.2266 = 959K

  024.2280.2266 = 959K

  024.2284.2266 = 959K

  024.2324.2266 = 959K

  024.2347.2266 = 959K

  024.2348.2266 = 959K

  024.2213.9922 = 959K

  024.2215.9922 = 959K

  024.2216.9922 = 959K

  024.2218.9922 = 959K

  024.2240.9922 = 959K

  024.2241.9922 = 959K

  024.2243.9922 = 959K

  024.2245.9922 = 959K

  024.2247.9922 = 959K

  024.2248.9922 = 959K

  024.2249.9922 = 959K

  024.2260.9922 = 959K

  024.2261.9922 = 959K

  024.2263.9922 = 959K

  024.2264.9922 = 959K

  024.2265.9922 = 959K

  024.2267.9922 = 959K

  024.2268.9922 = 959K

  024.2280.9922 = 959K

  024.2281.9922 = 959K

  024.2282.9922 = 959K

  024.2283.9922 = 959K

  024.2284.9922 = 959K

  024.2321.9922 = 959K

  024.2324.9922 = 959K

  024.2346.9922 = 959K

  024.2347.9922 = 959K

  024.2210.9292 = 959K

  024.2215.9292 = 959K

  024.2217.9292 = 959K

  024.2238.9292 = 959K

  024.2239.9292 = 959K

  024.2240.9292 = 959K

  024.2241.9292 = 959K

  024.2242.9292 = 959K

  024.2243.9292 = 959K

  024.2244.9292 = 959K

  024.2247.9292 = 959K

  024.2248.9292 = 959K

  024.2249.9292 = 959K

  024.2260.9292 = 959K

  024.2261.9292 = 959K

  024.2263.9292 = 959K

  024.2264.9292 = 959K

  024.2265.9292 = 959K

  024.2267.9292 = 959K

  024.2269.9292 = 959K

  024.2280.9292 = 959K

  024.2283.9292 = 959K

  024.2284.9292 = 959K

  024.2321.9292 = 959K

  024.2324.9292 = 959K
   
   
   

  ... còn rất nhiều số đẹp nữa

  vui lòng click để tải về máy...

   

  (Nhớ chọn sheet SIM CK CỐ ĐỊNH

   trong excel để tìm kiếm nhé)


ĐƠN ĐẶT HÀNG

Thống kê sim

Quảng cáo

 

 

 


  

Chọn sim đẹp theo đầu số


Giá từ: Đến:
Dãy số không gồm: 123456789 Tổng nút :
Chọn đầu Chọn dạng Sắp xếp
Tíck vào đây nếu bạn muốn tìm trong kết quả đã tìm

Chọn sim đẹp theo đầu số


Sim Số Đẹp Vinaphone > Số Thần Tài

STT 10 Số | 11 Số Giá Tăng | Giá Giảm Điểm Mạng Đặt Mua
1 0888.179.179 220,000,000 (VNĐ) 58
Đặt Mua
2 01254.79.79.79 200,000,000 (VNĐ) 60
Đặt Mua
3 091.365.7979 120,000,000 (VNĐ) 56
Đặt Mua
4 0916.99.7979 120,000,000 (VNĐ) 66
Đặt Mua
5 094.139.7979 100,000,000 (VNĐ) 58
Đặt Mua
6 0888.345679 90,000,000 (VNĐ) 58
Đặt Mua
7 088888.78.79 79,000,000 (VNĐ) 71
Đặt Mua
8 0915.2222.79 75,000,000 (VNĐ) 39
Đặt Mua
9 0911939939 63,000,000 (VNĐ) 53
Đặt Mua
10 08888.33339 60,000,000 (VNĐ) 53
Đặt Mua
11 0.88888.7779 59,000,000 (VNĐ) 70
Đặt Mua
12 0913.38.38.39 55,000,000 (VNĐ) 47
Đặt Mua
13 01253179179 45,368,000 (VNĐ) 45
Đặt Mua
14 01253039039 45,368,000 (VNĐ) 35
Đặt Mua
15 01258.39.39.79 45,000,000 (VNĐ) 56
Đặt Mua
16 012.36.36.39.39 35,500,000 (VNĐ) 45
Đặt Mua
17 012.36.36.79.79 35,500,000 (VNĐ) 53
Đặt Mua
18 012.79.78.79.79 35,000,000 (VNĐ) 66
Đặt Mua
19 01253679679 35,000,000 (VNĐ) 55
Đặt Mua
20 012.77.78.79.79 35,000,000 (VNĐ) 64
Đặt Mua
21 01295.779.779 33,900,000 (VNĐ) 63
Đặt Mua
22 01299679679 32,400,000 (VNĐ) 65
Đặt Mua
23 01275777779 30,000,000 (VNĐ) 59
Đặt Mua
24 088888.66.79 30,000,000 (VNĐ) 68
Đặt Mua
25 01276767979 30,000,000 (VNĐ) 61
Đặt Mua
26 0911.79.39.39 29,000,000 (VNĐ) 51
Đặt Mua
27 0911.383839 29,000,000 (VNĐ) 45
Đặt Mua
28 0919.05.7979 29,000,000 (VNĐ) 56
Đặt Mua
29 0911.79.79.39 29,000,000 (VNĐ) 55
Đặt Mua
30 01292.777779 28,000,000 (VNĐ) 58
Đặt Mua
31 01296.579.579 27,800,000 (VNĐ) 60
Đặt Mua
32 01296579579 27,400,000 (VNĐ) 60
Đặt Mua
33 0888.68.3979 25,500,000 (VNĐ) 66
Đặt Mua
34 0123.555.79.79 25,500,000 (VNĐ) 53
Đặt Mua
35 01295.39.7979 25,000,000 (VNĐ) 61
Đặt Mua
36 088888.76.79 25,000,000 (VNĐ) 69
Đặt Mua
37 09.1111.7879 25,000,000 (VNĐ) 44
Đặt Mua
38 0127.55555.79 25,000,000 (VNĐ) 51
Đặt Mua
39 012.39.68.79.79 25,000,000 (VNĐ) 61
Đặt Mua
40 0947639639 24,668,000 (VNĐ) 56
Đặt Mua
41 01239679679 24,000,000 (VNĐ) 59
Đặt Mua
42 012.3333.7779 23,500,000 (VNĐ) 45
Đặt Mua
43 0947639639 23,000,000 (VNĐ) 56
Đặt Mua
44 01298.239.239 22,200,000 (VNĐ) 48
Đặt Mua
45 01298239239 22,000,000 (VNĐ) 48
Đặt Mua
46 0942939979 21,168,000 (VNĐ) 61
Đặt Mua
47 0912.79.99.79 20,000,000 (VNĐ) 62
Đặt Mua
48 09.1998.3979 20,000,000 (VNĐ) 64
Đặt Mua
49 0911.677779 20,000,000 (VNĐ) 54
Đặt Mua
50 01297.579.579 20,000,000 (VNĐ) 61
Đặt Mua
51 088888.5239 19,999,000 (VNĐ) 59
Đặt Mua
52 088888.5279 19,999,000 (VNĐ) 63
Đặt Mua
53 01255179179 19,900,000 (VNĐ) 47
Đặt Mua
54 08888.666.79 19,800,000 (VNĐ) 66
Đặt Mua
55 0888.86.68.79 19,800,000 (VNĐ) 68
Đặt Mua
56 01256.579.579 19,600,000 (VNĐ) 56
Đặt Mua
57 0888.15.7979 19,500,000 (VNĐ) 62
Đặt Mua
58 0944067979 19,000,000 (VNĐ) 55
Đặt Mua
59 0942939979 19,000,000 (VNĐ) 61
Đặt Mua
60 0912.878.979 19,000,000 (VNĐ) 60
Đặt Mua
61 0911.39.68.79 18,000,000 (VNĐ) 53
Đặt Mua
62 0888.66.68.79 18,000,000 (VNĐ) 66
Đặt Mua
63 0911111939 18,000,000 (VNĐ) 35
Đặt Mua
64 01253979939 17,900,000 (VNĐ) 57
Đặt Mua
65 01233356979 17,000,000 (VNĐ) 48
Đặt Mua
66 0949.37.7979 17,000,000 (VNĐ) 64
Đặt Mua
67 0946813939 17,000,000 (VNĐ) 52
Đặt Mua
68 08888.666.39 16,800,000 (VNĐ) 62
Đặt Mua
69 088886.39.79 16,800,000 (VNĐ) 66
Đặt Mua
70 0948377979 15,400,000 (VNĐ) 63
Đặt Mua
71 0888881939 15,000,000 (VNĐ) 62
Đặt Mua
72 0911.75.77.79 15,000,000 (VNĐ) 53
Đặt Mua
73 0124.9997979 15,000,000 (VNĐ) 66
Đặt Mua
74 09.1365.6879 15,000,000 (VNĐ) 54
Đặt Mua
75 0915.679.979 15,000,000 (VNĐ) 62
Đặt Mua
76 0911.99.3579 15,000,000 (VNĐ) 53
Đặt Mua
77 094.996.7979 15,000,000 (VNĐ) 69
Đặt Mua
78 0888880839 15,000,000 (VNĐ) 60
Đặt Mua
79 01294.679.679 15,000,000 (VNĐ) 60
Đặt Mua
80 01292.19.29.39 15,000,000 (VNĐ) 47
Đặt Mua

Hỗ trợ khách hàng

dai ly sim dep gia re

 

0917.9999.66

096.373.3399

 

Giờ làm việc : từ 8 -> 20 giờ

Ngoài giờ làm việc, quý khách vui lòng đặt hàng qua Website.

 

 

 kho sim so dep gia re

 


Số đẹp theo phong thủy


SIM CỐ ĐỊNH TP.HCM

   

  Sim Cố Định không dây

  Homephone số đẹp SG

   

  (CK 100K/tháng ĐK chính chủ)

   

   
  028.2247.0666 = 1.959K

  028.2247.1666 = 1.959K

  028.2247.3666 = 1.959K

  028.2247.5666 = 1.959K

  028.2249.0666 = 1.959K

  028.2249.3666 = 1.959K

  028.2240.3555 = 1.959K

  028.2240.8555 = 1.959K

  028.2241.0555 = 1.959K

  028.2241.7555 = 1.959K

  028.2242.0555 = 1.959K

  028.2242.1555 = 1.959K

  028.2242.8555 = 1.959K

  028.2243.0555 = 1.959K

  028.2243.1555 = 1.959K

  028.2243.6555 = 1.959K

  028.2243.7555 = 1.959K

  028.2243.8555 = 1.959K

  028.2243.9555 = 1.959K

  028.2244.0555 = 1.959K

  028.2244.1555 = 1.959K

  028.2244.3555 = 1.959K

  028.2244.6555 = 1.959K

  028.2244.8555 = 1.959K

  028.2245.0555 = 1.959K

  028.2245.2555 = 1.959K

  028.2245.7555 = 1.959K

  028.2245.8555 = 1.959K

  028.2245.9555 = 1.959K

  028.2246.1555 = 1.959K

  028.2246.3555 = 1.959K

  028.2246.4555 = 1.959K

  028.2246.7555 = 1.959K

  028.2246.9555 = 1.959K

  028.2247.0555 = 1.959K

  028.2247.1555 = 1.959K

  028.2247.2555 = 1.959K

  028.2247.3555 = 1.959K

  028.2247.4555 = 1.959K

  028.2247.6555 = 1.959K

  028.2247.8555 = 1.959K

  028.2247.9555 = 1.959K

  028.2248.0555 = 1.959K

  028.2248.1555 = 1.959K

  028.2248.2555 = 1.959K

  028.2248.3555 = 1.959K

  028.2248.6555 = 1.959K

  028.2248.9555 = 1.959K

  028.2249.0555 = 1.959K

  028.2249.1555 = 1.959K

  028.2249.3555 = 1.959K

  028.2249.4555 = 1.959K

  028.2249.8555 = 1.959K

  028.2260.3555 = 1.959K

  028.2260.8555 = 1.959K

  028.2261.0555 = 1.959K

  028.2261.3555 = 1.959K

  028.2261.7555 = 1.959K

  028.2247.5599 = 1.959K

  028.2248.5599 = 1.959K

  028.2245.2929 = 1.959K

  028.2246.2929 = 1.959K

  028.2247.2929 = 1.959K

  028.2248.2929 = 1.959K

  028.2249.2909 = 1.959K

  028.2243.2299 = 1.959K

  028.2245.2299 = 1.959K

  028.2246.2299 = 1.959K

  028.2247.9898 = 1.959K

  028.2243.5858 = 1.959K

  028.2247.5858 = 1.959K

  028.2249.5858 = 1.959K

  028.2247.5588 = 1.959K

  028.2249.5588 = 1.959K

  028.2242.9966 = 1.959K

  028.2248.9966 = 1.959K

  028.2246.9696 = 1.959K

  028.2249.9696 = 1.959K

  028.2261.9696 = 1.959K

  028.2240.9922 = 1.959K

  028.2241.9922 = 1.959K

  028.2243.9922 = 1.959K

  028.2245.9922 = 1.959K

  028.2246.9922 = 1.959K

  028.2248.9922 = 1.959K

  028.2240.9292 = 1.959K

  028.2241.9292 = 1.959K

  028.2243.9292 = 1.959K

  028.2245.9292 = 1.959K

  028.2246.9292 = 1.959K

  028.2248.9292 = 1.959K

  028.2249.9292 = 1.959K

  028.2241.8822 = 1.959K

  028.2242.8822 = 1.959K

  028.2243.8822 = 1.959K

  028.2245.8822 = 1.959K

  028.2246.8822 = 1.959K

  028.2247.8822 = 1.959K

  028.2248.8822 = 1.959K

  028.2243.8282 = 1.959K

   

   

   

  ... còn rất nhiều số đẹp nữa

  vui lòng click để tải về máy...

   

  (Nhớ chọn sheet SIM CK CỐ ĐỊNH

   trong excel để tìm kiếm nhé)


Tìm sim năm sinh


mặc định 19xx m/d/Y

Tin tức

Quảng cáo

 

xem phong thủy cho sim số đẹp

 

Tra cứu sim phong thủy

 


ĐẠI LÝ BÁN SIM SỐ ĐẸP GIÁ RẺ NHẤT HÀ NỘI SÀI GÒN HCM ĐÀ NẴNG

Xin chào mừng Quý Khách đến với WEBSITE  SIM SỐ ĐẸP lớn nhất HÀ NỘI và UY TÍN khắp toàn quốc!

HaNoisim.com là đại lý chuyên cung cấp SIM SỐ ĐẸP khắp toàn quốc,có trụ sở chính đặt tại Hà Nội.Chúng tôi tự hào với UY TÍN - THƯƠNG HIỆU đã được khẳng định.HaNoiSim.com đang sở hữu một số lượng sim cực lớn với gần 5 triệu sim số đẹp giá rẻ bao gồm các thể loại : sim vip, sim tứ quý, sim sảnh tiến,sim lộc phát, sim thần tài,sim tam hoa, sim lặp kép, sim phong thủy dễ nhớ, sim ngày tháng năm sinh....

Và đăc biệt hơn nữa HaNoisim.com còn sở hữu kho sim cố định, sim máy bàn, sim homephone, sim Gphone, sim Cityphone số đẹp giá rẻ để làm hotline cho Doanh Nghiệp,Công Ty, cửa hàng.... Bán sim số điện thoại homephone viettel giá rẻ, bán sim gphone VNPT HN HCM, bán sim đẹp điện thoại cố định không dây viettel, bán sim cố định viettel, làm sim homephone viettel lap di động , bán sim số điện thoại cố định không dây, Sim điện thoại bàn không dây viettel giá bao nhiêu, Bán Sim homephone viettel số đẹp, Sim dien thoai homephone cầm tay viettel , Sim và Máy homephone viettel giá bao nhiêu, bán sim homephone viettel lắp di động, bán sim gphone đời đầu, bán sim gphone Hà Nội, bán sim gphone lắp di động, sim điện thoại cố định không dây Hà Nội TP HCM , Sim đẹp điện thoại cố định VNPT, Sim đẹp điện thoại cố định không dây panasonic, bán sim điện thoại cố định máy bàn, Bán sim điện thoại bàn, Bán sim số điện thoại cố định không dây VNPT

HaNoisim.com cam kết mang đến cho quý khách những chiếc SIM SỐ ĐẸP hợp phong thủy,hợp vận mệnh với giá luôn luôn là rẻ nhất trên thị trường. Chúng tôi tự hào với đội ngũ nhân viên tư vấn giàu kinh nghiệm,nhiệt tình sẽ là cầu nối giúp quý khách chọn được những con số thực sự phù hợp mang đến MAY MẮN và THÀNH CÔNG cho quý khách!

 

Quý khách chỉ cần nhấc máy gọi : 0917.9999.66- 096.373.3399 nhân viên tư vấn của chúng tôi sẽ giúp quý khách chọn được những con số thật phù hợp với giá LUÔN LÀ RẺ NHẤT.

HaNoiSim.com có trụ sở chính đặt tại Hà Nội và có chi nhánh tại tất cả các tỉnh thành khắp cả nước nên khi quý khách mua sim sẽ được nhận sim trong thời gian nhanh nhất. Phương châm của chúng tôi là: giao sim mới nhận tiền, đăng ký chính chủ,giao dịch toàn quốc siêu tốc. Chúng tôi cam kết mang đến sự hài lòng cho quý khách hàng!

Địa chỉ trụ sở chính:  Hoàng Mai - Hà Nội.
      Điện thoại :0917.9999.66  - 096.373.3399 - Email:  hanoisim.com@gmail.com
HANOISIM.COM - UY TÍN ĐÃ ĐƯỢC KHẲNG ĐỊNH

Hãy Like Trang để cùng kết nối với chúng tôi trên Facebook nhé, luôn cập nhật thông tin sim số đẹp mới nhất!

                                                                                                   

 Online 16 khách
 Tìm kiếm nhanh

Có thể tìm theo những số cuối trong sim, VD: *1992 hoặc *888