Danh sách nhà mạng


Thể loại sim


SIM CỐ ĐỊNH Hà Nội

   

  Sim Cố Định không dây

  Homephone Hà Nội

   

  (CK 100K/tháng ĐK chính chủ)

   


  024.2241.7799 = 959K

  024.2249.7799 = 959K

  024.2264.7799 = 959K

  024.2280.7799 = 959K

  024.2284.7799 = 959K

  024.2218.5959 = 959K

  024.2240.5959 = 959K

  024.2241.5959 = 959K

  024.2243.5959 = 959K

  024.2246.5959 = 959K

  024.2247.5959 = 959K

  024.2262.5959 = 959K

  024.2263.5959 = 959K

  024.2264.5959 = 959K

  024.2265.5959 = 959K

  024.2267.5959 = 959K

  024.2280.5959 = 959K

  024.2284.5959 = 959K

  024.2321.5959 = 959K

  024.2346.5959 = 959K

  024.2347.5959 = 959K

  024.2348.5959 = 959K

  024.2269.5949 = 959K

  024.2264.5599 = 959K

  024.2217.3399 = 959K

  024.2241.3399 = 959K

  024.2347.3399 = 959K

  024.2214.2929 = 959K

  024.2237.2929 = 959K

  024.2241.2929 = 959K

  024.2243.2929 = 959K

  024.2245.2929 = 959K

  024.2247.2929 = 959K

  024.2249.2929 = 959K

  024.2263.2929 = 959K

  024.2264.2929 = 959K

  024.2267.2929 = 959K

  024.2283.2929 = 959K

  024.2284.2929 = 959K

  024.2321.2929 = 959K

  024.2346.2929 = 959K

  024.2347.2929 = 959K

  024.2239.2919 = 959K

  024.2249.2909 = 959K

  024.2321.2529 = 959K

  024.2247.2299 = 959K

  024.2249.2299 = 959K

  024.2263.2299 = 959K

  024.2264.2299 = 959K

  024.2284.2299 = 959K

  024.2347.2299 = 959K

  024.2217.5858 = 959K

  024.2241.5858 = 959K

  024.2247.5858 = 959K

  024.2249.5858 = 959K

  024.2347.5858 = 959K

  024.2241.3838 = 959K

  024.2261.3838 = 959K

  024.2264.3838 = 959K

  024.2248.3828 = 959K

  024.2243.2828 = 959K

  024.2264.2828 = 959K

  024.2265.2828 = 959K

  024.2267.2828 = 959K

  024.2284.2828 = 959K

  024.2324.2828 = 959K

  024.2347.2828 = 959K

  024.2240.3636 = 959K

  024.2245.3636 = 959K

  024.2249.3636 = 959K

  024.2260.3636 = 959K

  024.2264.3636 = 959K

  024.2267.3636 = 959K

  024.2284.3636 = 959K

  024.2347.3636 = 959K

  024.2348.3636 = 959K

  024.2346.3626 = 959K

  024.2266.3606 = 959K

  024.2249.3366 = 959K

  024.2267.3366 = 959K

  024.2280.3366 = 959K

  024.2347.3366 = 959K

  024.2241.2626 = 959K

  024.2243.2626 = 959K

  024.2245.2626 = 959K

  024.2248.2626 = 959K

  024.2249.2626 = 959K

  024.2264.2626 = 959K

  024.2267.2626 = 959K

  024.2280.2626 = 959K

  024.2284.2626 = 959K

  024.2321.2626 = 959K

  024.2347.2626 = 959K

  024.2243.2266 = 959K

  024.2245.2266 = 959K

  024.2249.2266 = 959K

  024.2267.2266 = 959K

  024.2280.2266 = 959K

  024.2284.2266 = 959K

  024.2324.2266 = 959K

  024.2347.2266 = 959K

  024.2348.2266 = 959K

  024.2213.9922 = 959K

  024.2215.9922 = 959K

  024.2216.9922 = 959K

  024.2218.9922 = 959K

  024.2240.9922 = 959K

  024.2241.9922 = 959K

  024.2243.9922 = 959K

  024.2245.9922 = 959K

  024.2247.9922 = 959K

  024.2248.9922 = 959K

  024.2249.9922 = 959K

  024.2260.9922 = 959K

  024.2261.9922 = 959K

  024.2263.9922 = 959K

  024.2264.9922 = 959K

  024.2265.9922 = 959K

  024.2267.9922 = 959K

  024.2268.9922 = 959K

  024.2280.9922 = 959K

  024.2281.9922 = 959K

  024.2282.9922 = 959K

  024.2283.9922 = 959K

  024.2284.9922 = 959K

  024.2321.9922 = 959K

  024.2324.9922 = 959K

  024.2346.9922 = 959K

  024.2347.9922 = 959K

  024.2210.9292 = 959K

  024.2215.9292 = 959K

  024.2217.9292 = 959K

  024.2238.9292 = 959K

  024.2239.9292 = 959K

  024.2240.9292 = 959K

  024.2241.9292 = 959K

  024.2242.9292 = 959K

  024.2243.9292 = 959K

  024.2244.9292 = 959K

  024.2247.9292 = 959K

  024.2248.9292 = 959K

  024.2249.9292 = 959K

  024.2260.9292 = 959K

  024.2261.9292 = 959K

  024.2263.9292 = 959K

  024.2264.9292 = 959K

  024.2265.9292 = 959K

  024.2267.9292 = 959K

  024.2269.9292 = 959K

  024.2280.9292 = 959K

  024.2283.9292 = 959K

  024.2284.9292 = 959K

  024.2321.9292 = 959K

  024.2324.9292 = 959K
   
   
   

  ... còn rất nhiều số đẹp nữa

  vui lòng click để tải về máy...

   

  (Nhớ chọn sheet SIM CK CỐ ĐỊNH

   trong excel để tìm kiếm nhé)


ĐƠN ĐẶT HÀNG

Thống kê sim

Quảng cáo

 

 

 


  

Chọn sim đẹp theo đầu số


Giá từ: Đến:
Dãy số không gồm: 123456789 Tổng nút :
Chọn đầu Chọn dạng Sắp xếp
Tíck vào đây nếu bạn muốn tìm trong kết quả đã tìm

Chọn sim đẹp theo đầu số


Sim Ngũ Quý

STT 10 Số | 11 Số Giá Tăng | Giá Giảm Điểm Mạng Đặt Mua
1 090.99.88888 2,668,000,000 (VNĐ) 67
Đặt Mua
2 096.98.99999 2,668,000,000 (VNĐ) 77
Đặt Mua
3 096.77.99999 2,186,000,000 (VNĐ) 74
Đặt Mua
4 096.26.88888 2,086,000,000 (VNĐ) 63
Đặt Mua
5 096.16.88888 2,086,000,000 (VNĐ) 62
Đặt Mua
6 099.38.99999 1,900,000,000 (VNĐ) 74
Đặt Mua
7 096.36.99999 1,868,000,000 (VNĐ) 69
Đặt Mua
8 098.55.66666 1,860,000,000 (VNĐ) 57
Đặt Mua
9 096.33.99999 1,686,000,000 (VNĐ) 66
Đặt Mua
10 091.81.88888 1,625,000,000 (VNĐ) 59
Đặt Mua
11 096.22.99999 1,616,000,000 (VNĐ) 64
Đặt Mua
12 094.56.99999 1,586,000,000 (VNĐ) 69
Đặt Mua
13 096.97.99999 1,586,000,000 (VNĐ) 76
Đặt Mua
14 093.45.88888 1,586,000,000 (VNĐ) 61
Đặt Mua
15 090.30.99999 1,586,000,000 (VNĐ) 57
Đặt Mua
16 096.26.99999 1,486,000,000 (VNĐ) 68
Đặt Mua
17 0123.68.99999 1,368,999,000 (VNĐ) 65
Đặt Mua
18 096.18.99999 1,248,600,000 (VNĐ) 69
Đặt Mua
19 091.61.88888 1,168,600,000 (VNĐ) 57
Đặt Mua
20 096.61.99999 1,108,600,000 (VNĐ) 67
Đặt Mua
21 097.18.99999 1,108,600,000 (VNĐ) 70
Đặt Mua
22 098.15.99999 1,108,600,000 (VNĐ) 68
Đặt Mua
23 096.81.88888 1,025,000,000 (VNĐ) 64
Đặt Mua
24 096.13.99999 968,600,000 (VNĐ) 64
Đặt Mua
25 098.13.99999 900,000,000 (VNĐ) 66
Đặt Mua
26 091.29.88888 900,000,000 (VNĐ) 61
Đặt Mua
27 097.12.99999 888,600,000 (VNĐ) 64
Đặt Mua
28 097.13.88888 878,600,000 (VNĐ) 60
Đặt Mua
29 098.97.88888 868,600,000 (VNĐ) 73
Đặt Mua
30 097.19.88888 868,600,000 (VNĐ) 66
Đặt Mua
31 097.17.88888 868,600,000 (VNĐ) 64
Đặt Mua
32 097.12.88888 868,600,000 (VNĐ) 59
Đặt Mua
33 0166.88.99999 826,000,000 (VNĐ) 74
Đặt Mua
34 098.82.66666 826,000,000 (VNĐ) 57
Đặt Mua
35 098.73.88888 790,000,000 (VNĐ) 67
Đặt Mua
36 098.17.88888 786,800,000 (VNĐ) 65
Đặt Mua
37 096.71.99999 786,800,000 (VNĐ) 68
Đặt Mua
38 096.30.99999 786,800,000 (VNĐ) 63
Đặt Mua
39 093.50.99999 786,800,000 (VNĐ) 62
Đặt Mua
40 097.33.66666 768,800,000 (VNĐ) 52
Đặt Mua
41 096.17.88888 768,600,000 (VNĐ) 63
Đặt Mua
42 094.77.99999 750,000,000 (VNĐ) 72
Đặt Mua
43 0166.88.99999 715,000,000 (VNĐ) 74
Đặt Mua
44 0167.86.88888 600,000,000 (VNĐ) 68
Đặt Mua
45 097.75.66666 568,680,000 (VNĐ) 58
Đặt Mua
46 091.70.88888 550,000,000 (VNĐ) 57
Đặt Mua
47 0165.82.88888 500,000,000 (VNĐ) 62
Đặt Mua
48 0165.81.88888 500,000,000 (VNĐ) 61
Đặt Mua
49 091.17.88888 489,000,000 (VNĐ) 58
Đặt Mua
50 0125.62.88888 400,000,000 (VNĐ) 56
Đặt Mua
51 0166.22.99999 399,000,000 (VNĐ) 62
Đặt Mua
52 0129.90.88888 350,000,000 (VNĐ) 61
Đặt Mua
53 0129.88.66666 350,000,000 (VNĐ) 58
Đặt Mua
54 0169.85.88888 348,000,000 (VNĐ) 69
Đặt Mua
55 0169.81.88888 339,000,000 (VNĐ) 65
Đặt Mua
56 0127.22.88888 325,000,000 (VNĐ) 54
Đặt Mua
57 0127.22.99999 325,000,000 (VNĐ) 59
Đặt Mua
58 0122.72.99999 325,000,000 (VNĐ) 59
Đặt Mua
59 097.99.33333 325,000,000 (VNĐ) 49
Đặt Mua
60 090.54.77777 280,000,000 (VNĐ) 53
Đặt Mua
61 0121.32.99999 280,000,000 (VNĐ) 54
Đặt Mua
62 0166.22.66666 250,000,000 (VNĐ) 47
Đặt Mua
63 0123.37.88888 250,000,000 (VNĐ) 56
Đặt Mua
64 098.92.33333 250,000,000 (VNĐ) 43
Đặt Mua
65 088.88.11111 243,750,000 (VNĐ) 37
Đặt Mua
66 088.82.77777 212,500,000 (VNĐ) 61
Đặt Mua
67 0166.73.66666 200,000,000 (VNĐ) 53
Đặt Mua
68 0165.64.66666 200,000,000 (VNĐ) 52
Đặt Mua
69 0127.82.66666 200,000,000 (VNĐ) 50
Đặt Mua
70 0167.55.77777 195,000,000 (VNĐ) 59
Đặt Mua
71 0125.97.88888 189,000,000 (VNĐ) 64
Đặt Mua
72 0129.59.66666 186,000,000 (VNĐ) 56
Đặt Mua
73 0124.41.88888 180,000,000 (VNĐ) 52
Đặt Mua
74 0123.31.66666 168,000,000 (VNĐ) 40
Đặt Mua
75 0127.90.66666 158,680,000 (VNĐ) 49
Đặt Mua
76 098.65.22222 155,000,000 (VNĐ) 38
Đặt Mua
77 091.56.22222 155,000,000 (VNĐ) 31
Đặt Mua
78 097.60.33333 153,750,000 (VNĐ) 37
Đặt Mua
79 088.69.22222 150,000,000 (VNĐ) 41
Đặt Mua
80 088.66.22222 150,000,000 (VNĐ) 38
Đặt Mua

Hỗ trợ khách hàng

dai ly sim dep gia re

 

0917.9999.66

096.373.3399

 

Giờ làm việc : từ 8 -> 20 giờ

Ngoài giờ làm việc, quý khách vui lòng đặt hàng qua Website.

 

 

 kho sim so dep gia re

 


Số đẹp theo phong thủy


SIM CỐ ĐỊNH TP.HCM

   

  Sim Cố Định không dây

  Homephone số đẹp SG

   

  (CK 100K/tháng ĐK chính chủ)

   

   
  028.2247.0666 = 1.959K

  028.2247.1666 = 1.959K

  028.2247.3666 = 1.959K

  028.2247.5666 = 1.959K

  028.2249.0666 = 1.959K

  028.2249.3666 = 1.959K

  028.2240.3555 = 1.959K

  028.2240.8555 = 1.959K

  028.2241.0555 = 1.959K

  028.2241.7555 = 1.959K

  028.2242.0555 = 1.959K

  028.2242.1555 = 1.959K

  028.2242.8555 = 1.959K

  028.2243.0555 = 1.959K

  028.2243.1555 = 1.959K

  028.2243.6555 = 1.959K

  028.2243.7555 = 1.959K

  028.2243.8555 = 1.959K

  028.2243.9555 = 1.959K

  028.2244.0555 = 1.959K

  028.2244.1555 = 1.959K

  028.2244.3555 = 1.959K

  028.2244.6555 = 1.959K

  028.2244.8555 = 1.959K

  028.2245.0555 = 1.959K

  028.2245.2555 = 1.959K

  028.2245.7555 = 1.959K

  028.2245.8555 = 1.959K

  028.2245.9555 = 1.959K

  028.2246.1555 = 1.959K

  028.2246.3555 = 1.959K

  028.2246.4555 = 1.959K

  028.2246.7555 = 1.959K

  028.2246.9555 = 1.959K

  028.2247.0555 = 1.959K

  028.2247.1555 = 1.959K

  028.2247.2555 = 1.959K

  028.2247.3555 = 1.959K

  028.2247.4555 = 1.959K

  028.2247.6555 = 1.959K

  028.2247.8555 = 1.959K

  028.2247.9555 = 1.959K

  028.2248.0555 = 1.959K

  028.2248.1555 = 1.959K

  028.2248.2555 = 1.959K

  028.2248.3555 = 1.959K

  028.2248.6555 = 1.959K

  028.2248.9555 = 1.959K

  028.2249.0555 = 1.959K

  028.2249.1555 = 1.959K

  028.2249.3555 = 1.959K

  028.2249.4555 = 1.959K

  028.2249.8555 = 1.959K

  028.2260.3555 = 1.959K

  028.2260.8555 = 1.959K

  028.2261.0555 = 1.959K

  028.2261.3555 = 1.959K

  028.2261.7555 = 1.959K

  028.2247.5599 = 1.959K

  028.2248.5599 = 1.959K

  028.2245.2929 = 1.959K

  028.2246.2929 = 1.959K

  028.2247.2929 = 1.959K

  028.2248.2929 = 1.959K

  028.2249.2909 = 1.959K

  028.2243.2299 = 1.959K

  028.2245.2299 = 1.959K

  028.2246.2299 = 1.959K

  028.2247.9898 = 1.959K

  028.2243.5858 = 1.959K

  028.2247.5858 = 1.959K

  028.2249.5858 = 1.959K

  028.2247.5588 = 1.959K

  028.2249.5588 = 1.959K

  028.2242.9966 = 1.959K

  028.2248.9966 = 1.959K

  028.2246.9696 = 1.959K

  028.2249.9696 = 1.959K

  028.2261.9696 = 1.959K

  028.2240.9922 = 1.959K

  028.2241.9922 = 1.959K

  028.2243.9922 = 1.959K

  028.2245.9922 = 1.959K

  028.2246.9922 = 1.959K

  028.2248.9922 = 1.959K

  028.2240.9292 = 1.959K

  028.2241.9292 = 1.959K

  028.2243.9292 = 1.959K

  028.2245.9292 = 1.959K

  028.2246.9292 = 1.959K

  028.2248.9292 = 1.959K

  028.2249.9292 = 1.959K

  028.2241.8822 = 1.959K

  028.2242.8822 = 1.959K

  028.2243.8822 = 1.959K

  028.2245.8822 = 1.959K

  028.2246.8822 = 1.959K

  028.2247.8822 = 1.959K

  028.2248.8822 = 1.959K

  028.2243.8282 = 1.959K

   

   

   

  ... còn rất nhiều số đẹp nữa

  vui lòng click để tải về máy...

   

  (Nhớ chọn sheet SIM CK CỐ ĐỊNH

   trong excel để tìm kiếm nhé)


Tìm sim năm sinh


mặc định 19xx m/d/Y

Tin tức

Quảng cáo

 

xem phong thủy cho sim số đẹp

 

Tra cứu sim phong thủy

 


ĐẠI LÝ BÁN SIM SỐ ĐẸP GIÁ RẺ NHẤT HÀ NỘI SÀI GÒN HCM ĐÀ NẴNG

Xin chào mừng Quý Khách đến với WEBSITE  SIM SỐ ĐẸP lớn nhất HÀ NỘI và UY TÍN khắp toàn quốc!

HaNoisim.com là đại lý chuyên cung cấp SIM SỐ ĐẸP khắp toàn quốc,có trụ sở chính đặt tại Hà Nội.Chúng tôi tự hào với UY TÍN - THƯƠNG HIỆU đã được khẳng định.HaNoiSim.com đang sở hữu một số lượng sim cực lớn với gần 5 triệu sim số đẹp giá rẻ bao gồm các thể loại : sim vip, sim tứ quý, sim sảnh tiến,sim lộc phát, sim thần tài,sim tam hoa, sim lặp kép, sim phong thủy dễ nhớ, sim ngày tháng năm sinh....

Và đăc biệt hơn nữa HaNoisim.com còn sở hữu kho sim cố định, sim máy bàn, sim homephone, sim Gphone, sim Cityphone số đẹp giá rẻ để làm hotline cho Doanh Nghiệp,Công Ty, cửa hàng.... Bán sim số điện thoại homephone viettel giá rẻ, bán sim gphone VNPT HN HCM, bán sim đẹp điện thoại cố định không dây viettel, bán sim cố định viettel, làm sim homephone viettel lap di động , bán sim số điện thoại cố định không dây, Sim điện thoại bàn không dây viettel giá bao nhiêu, Bán Sim homephone viettel số đẹp, Sim dien thoai homephone cầm tay viettel , Sim và Máy homephone viettel giá bao nhiêu, bán sim homephone viettel lắp di động, bán sim gphone đời đầu, bán sim gphone Hà Nội, bán sim gphone lắp di động, sim điện thoại cố định không dây Hà Nội TP HCM , Sim đẹp điện thoại cố định VNPT, Sim đẹp điện thoại cố định không dây panasonic, bán sim điện thoại cố định máy bàn, Bán sim điện thoại bàn, Bán sim số điện thoại cố định không dây VNPT

HaNoisim.com cam kết mang đến cho quý khách những chiếc SIM SỐ ĐẸP hợp phong thủy,hợp vận mệnh với giá luôn luôn là rẻ nhất trên thị trường. Chúng tôi tự hào với đội ngũ nhân viên tư vấn giàu kinh nghiệm,nhiệt tình sẽ là cầu nối giúp quý khách chọn được những con số thực sự phù hợp mang đến MAY MẮN và THÀNH CÔNG cho quý khách!

 

Quý khách chỉ cần nhấc máy gọi : 0917.9999.66- 096.373.3399 nhân viên tư vấn của chúng tôi sẽ giúp quý khách chọn được những con số thật phù hợp với giá LUÔN LÀ RẺ NHẤT.

HaNoiSim.com có trụ sở chính đặt tại Hà Nội và có chi nhánh tại tất cả các tỉnh thành khắp cả nước nên khi quý khách mua sim sẽ được nhận sim trong thời gian nhanh nhất. Phương châm của chúng tôi là: giao sim mới nhận tiền, đăng ký chính chủ,giao dịch toàn quốc siêu tốc. Chúng tôi cam kết mang đến sự hài lòng cho quý khách hàng!

Địa chỉ trụ sở chính:  Hoàng Mai - Hà Nội.
      Điện thoại :0917.9999.66  - 096.373.3399 - Email:  hanoisim.com@gmail.com
HANOISIM.COM - UY TÍN ĐÃ ĐƯỢC KHẲNG ĐỊNH

Hãy Like Trang để cùng kết nối với chúng tôi trên Facebook nhé, luôn cập nhật thông tin sim số đẹp mới nhất!

                                                                                                   

 Online 14 khách
 Tìm kiếm nhanh

Có thể tìm theo những số cuối trong sim, VD: *1992 hoặc *888