Danh sách nhà mạng


Thể loại sim


SIM CỐ ĐỊNH Hà Nội

   

  Sim Cố Định không dây

  Homephone Hà Nội

   

  (CK 100K/tháng ĐK chính chủ)

   


  024.2241.7799 = 959K

  024.2249.7799 = 959K

  024.2264.7799 = 959K

  024.2280.7799 = 959K

  024.2284.7799 = 959K

  024.2218.5959 = 959K

  024.2240.5959 = 959K

  024.2241.5959 = 959K

  024.2243.5959 = 959K

  024.2246.5959 = 959K

  024.2247.5959 = 959K

  024.2262.5959 = 959K

  024.2263.5959 = 959K

  024.2264.5959 = 959K

  024.2265.5959 = 959K

  024.2267.5959 = 959K

  024.2280.5959 = 959K

  024.2284.5959 = 959K

  024.2321.5959 = 959K

  024.2346.5959 = 959K

  024.2347.5959 = 959K

  024.2348.5959 = 959K

  024.2269.5949 = 959K

  024.2264.5599 = 959K

  024.2217.3399 = 959K

  024.2241.3399 = 959K

  024.2347.3399 = 959K

  024.2214.2929 = 959K

  024.2237.2929 = 959K

  024.2241.2929 = 959K

  024.2243.2929 = 959K

  024.2245.2929 = 959K

  024.2247.2929 = 959K

  024.2249.2929 = 959K

  024.2263.2929 = 959K

  024.2264.2929 = 959K

  024.2267.2929 = 959K

  024.2283.2929 = 959K

  024.2284.2929 = 959K

  024.2321.2929 = 959K

  024.2346.2929 = 959K

  024.2347.2929 = 959K

  024.2239.2919 = 959K

  024.2249.2909 = 959K

  024.2321.2529 = 959K

  024.2247.2299 = 959K

  024.2249.2299 = 959K

  024.2263.2299 = 959K

  024.2264.2299 = 959K

  024.2284.2299 = 959K

  024.2347.2299 = 959K

  024.2217.5858 = 959K

  024.2241.5858 = 959K

  024.2247.5858 = 959K

  024.2249.5858 = 959K

  024.2347.5858 = 959K

  024.2241.3838 = 959K

  024.2261.3838 = 959K

  024.2264.3838 = 959K

  024.2248.3828 = 959K

  024.2243.2828 = 959K

  024.2264.2828 = 959K

  024.2265.2828 = 959K

  024.2267.2828 = 959K

  024.2284.2828 = 959K

  024.2324.2828 = 959K

  024.2347.2828 = 959K

  024.2240.3636 = 959K

  024.2245.3636 = 959K

  024.2249.3636 = 959K

  024.2260.3636 = 959K

  024.2264.3636 = 959K

  024.2267.3636 = 959K

  024.2284.3636 = 959K

  024.2347.3636 = 959K

  024.2348.3636 = 959K

  024.2346.3626 = 959K

  024.2266.3606 = 959K

  024.2249.3366 = 959K

  024.2267.3366 = 959K

  024.2280.3366 = 959K

  024.2347.3366 = 959K

  024.2241.2626 = 959K

  024.2243.2626 = 959K

  024.2245.2626 = 959K

  024.2248.2626 = 959K

  024.2249.2626 = 959K

  024.2264.2626 = 959K

  024.2267.2626 = 959K

  024.2280.2626 = 959K

  024.2284.2626 = 959K

  024.2321.2626 = 959K

  024.2347.2626 = 959K

  024.2243.2266 = 959K

  024.2245.2266 = 959K

  024.2249.2266 = 959K

  024.2267.2266 = 959K

  024.2280.2266 = 959K

  024.2284.2266 = 959K

  024.2324.2266 = 959K

  024.2347.2266 = 959K

  024.2348.2266 = 959K

  024.2213.9922 = 959K

  024.2215.9922 = 959K

  024.2216.9922 = 959K

  024.2218.9922 = 959K

  024.2240.9922 = 959K

  024.2241.9922 = 959K

  024.2243.9922 = 959K

  024.2245.9922 = 959K

  024.2247.9922 = 959K

  024.2248.9922 = 959K

  024.2249.9922 = 959K

  024.2260.9922 = 959K

  024.2261.9922 = 959K

  024.2263.9922 = 959K

  024.2264.9922 = 959K

  024.2265.9922 = 959K

  024.2267.9922 = 959K

  024.2268.9922 = 959K

  024.2280.9922 = 959K

  024.2281.9922 = 959K

  024.2282.9922 = 959K

  024.2283.9922 = 959K

  024.2284.9922 = 959K

  024.2321.9922 = 959K

  024.2324.9922 = 959K

  024.2346.9922 = 959K

  024.2347.9922 = 959K

  024.2210.9292 = 959K

  024.2215.9292 = 959K

  024.2217.9292 = 959K

  024.2238.9292 = 959K

  024.2239.9292 = 959K

  024.2240.9292 = 959K

  024.2241.9292 = 959K

  024.2242.9292 = 959K

  024.2243.9292 = 959K

  024.2244.9292 = 959K

  024.2247.9292 = 959K

  024.2248.9292 = 959K

  024.2249.9292 = 959K

  024.2260.9292 = 959K

  024.2261.9292 = 959K

  024.2263.9292 = 959K

  024.2264.9292 = 959K

  024.2265.9292 = 959K

  024.2267.9292 = 959K

  024.2269.9292 = 959K

  024.2280.9292 = 959K

  024.2283.9292 = 959K

  024.2284.9292 = 959K

  024.2321.9292 = 959K

  024.2324.9292 = 959K
   
   
   

  ... còn rất nhiều số đẹp nữa

  vui lòng click để tải về máy...

   

  (Nhớ chọn sheet SIM CK CỐ ĐỊNH

   trong excel để tìm kiếm nhé)


ĐƠN ĐẶT HÀNG

Thống kê sim

Quảng cáo

 

 

 


 
SIM CỐ ĐỊNH

 

SIM HOMEPHONE CỐ ĐỊNH SỐ ĐẸP KHÔNG DÂY TRẢ TRƯỚC HÀ NỘI

 

Sim cố định máy bàn Homephone lắp được cả 2 loại máy là máy bàn cố định homephone có tay cầm ống nghe truyền thống phù hợp với công ty văn phòng vì sẽ không bị thất lạc máy và chuyên nghiệp hơn. Và sim lắp được trên di động mang đi mọi nơi trong TP HÀ NỘI đặc điểm tính cơ động cao! Sim cố định đầu số 04 HÀ NỘI  thì chỉ dùng được tại HÀ NỘI thôi nhé bao gồm cả nội thành và ngoại thành Hà Nội


STT Sim cố đinh máy bàn Giá tiền Sim cố định máy bàn Giá tiền
1 04.6686.9339 2.300.000đ 04.62.931.839 950.000đ
2 04.629.222.69 1.200.000đ 04.62.931.879 1.050.000đ
3 04.629.222.83 1.200.000đ 04.62.932.086 750.000đ
4 04.6293.3638 1.500.000đ 04.6293.2296 600.000đ
5 04.6293.3639 1.500.000đ 04.6293.2298 600.000đ
6 04.6293.3683 1.100.000đ 04.6293.2369 550.000đ
7 04.6662.3938 1.300.000đ 04.6293.2393 550.000đ
8 04.6662.5883 850.000đ 04.62.932.632 800.000đ
9 04.6662.8183 850.000đ 04.62.932.923 850.000đ
10 04.6662.8236 800.000đ 04.62.933.068 750.000đ
11 04.629.111.60 850.000đ 04.62.933.239 750.000đ
12 04.629.111.80 850.000đ 04.62.9333.19 850.000đ
13 04.629.111.82 850.000đ 04.62.933.693 750.000đ
14 04.62.911.839 650.000đ 04.62.935.395 800.000đ
15 04.62.916.139 650.000đ 04.62.936.279 950.000đ
16 04.62.916.628 650.000đ 04.62.936.538 750.000đ
17 04.62.916.829 650.000đ 04.62.936.539 750.000đ
18 04.62.916.893 600.000đ 04.62.938.038 750.000đ
19 04.62.918.319 600.000đ 04.62.938.226 600.000đ
20 04.62.918.816 650.000đ 04.62.938.626 550.000đ
21 0462.91.98.92 800.000đ 04.62.938.836 950.000đ
22 04.62.919.826 650.000đ 04.62.939.638 950.000đ
23 0462.918.959 600.000đ 0462.939.739 1.350.000đ
24 04.62.919.936 600.000đ 04.6294.2552 950.000đ
25 04.6292.0003 550.000đ 04.6294.4078 750.000đ
26 04.6292.0005 550.000đ 04.6294.5559 650.000đ
27 04.6292.0025 550.000đ 04.6294.6689 700.000đ
28 04.6292.0038 500.000đ 04.6294.6838 750.000đ
29 04.62.920.290 950.000đ 04.6294.8188 750.000đ
30 04.62.920.520 800.000đ 04.6294.9009 950.000đ
31 04.62.920.628 850.000đ 04.6294.9919 750.000đ
32 04.62.920.950 800.000đ 04.6294.9929 750.000đ
33 04.6292.1326 600.000đ 04.63.263.623 750.000đ
34 04.6292.1328 600.000đ 04.6326.3836 1.100.000đ
35 04.6292.1329 600.000đ 04.63.26.3938 1.200.000đ
36 04.6292.1486 650.000đ 04.63.265.936 650.000đ
37 04.6292.1816 950.000đ 04.63.265.938 650.000đ
38 04.62.922.096 500.000đ 04.6650.9838 850.000đ
39 046.292.2556 500.000đ 04.6652.6616 600.000đ
40 04.62.922.128 500.000đ 04.6652.6883 650.000đ
41 04.62.922.189 700.000đ 04.6652.8685 550.000đ
42 04.629.222.06 500.000đ 04.6662.8293 550.000đ
43 04.629.222.10 500.000đ 04.6662.8326 550.000đ
44 04.629.222.52 500.000đ 04.6663.5816 550.000đ
45 04.629.2233.0 650.000đ 04.6663.8906 550.000đ
46 04.629.2233.6 750.000đ 04.6663.8908 550.000đ
47 046.29.2233.8 750.000đ 0462.918.892 550.000đ
48 046.292.2552 1.300.000đ 04.62.933.226 800.000đ
49 04.62.922.569 750.000đ 04.6293.1963 1.200.000đ
50 04.62.922.586 850.000đ 04.6293.1971 1.200.000đ

 

-----------------------------------------------------------------------------------------

Dưới đây là list danh sách sim cố định Homephone Hà Nội Trả sau cam kết 100K/tháng trong 36 tháng, phí mua sim đồng giá 960.000đ/sim

 

chú ý: Sim có thể lắp vào di dộng chạy quanh Hà Nội nhé!

 

 

04.2210.4999 04.2211.4999 04.2214.0999 04.2215.0999 04.2216.3999 04.2216.7999 04.2217.2999 04.2217.3999 04.2217.4999 04.2218.2999 04.2218.3999 04.2218.7999 04.2219.0999 04.2219.4999 04.2230.8999 04.2237.0999 04.2237.1999 04.2237.4999 04.2237.6999 04.2238.1999 04.2238.4999 04.2238.5999 04.2238.7999 04.2239.0999 04.2239.1999 04.2239.2999 04.2239.4999 04.2240.1999 04.2240.2999 04.2240.3999 04.2240.4999 04.2240.7999 04.2240.8999 04.2241.3999 04.2241.6999 04.2241.7999 04.2241.8999 04.2242.3999 04.2242.6999 04.2243.1999 04.2243.2999 04.2243.4999 04.2243.5999 04.2243.6999 04.2248.7999 04.2249.3999 04.2249.7999 04.2260.4999 04.2261.0999 04.2261.4999 04.2262.4999 04.2263.1999 04.2263.2999 04.2263.4999 04.2263.7999 04.2264.0999 04.2264.1999 04.2264.2999 04.2264.3999 04.2264.5999 04.2264.6999 04.2264.7999 04.2264.8999 04.2265.0999 04.2265.2999 04.2265.3999 04.2265.4999 04.2265.7999 04.2266.4999 04.2267.0999 04.2267.2999 04.2267.3999 04.2267.4999 04.2267.5999 04.2268.4999 04.2268.5999 04.2269.4999 04.2280.2999 04.2280.3999 04.2280.4999 04.2280.5999 04.2280.6999 04.2280.7999 04.2282.0999 04.2282.3999 04.2282.4999 04.2282.5999 04.2282.7999 04.2283.0999 04.2283.1999 04.2283.2999 04.2283.4999 04.2283.5999 04.2283.7999 04.2284.1999 04.2284.2999 04.2284.3999 04.2284.5999 04.2284.6999 04.2284.7999 04.2320.1999 04.2320.2999 04.2320.3999 04.2321.7999 04.2323.0999 04.2346.0999 04.2346.2999 04.2346.4999 04.2347.5999 04.2348.0999 04.2348.2999 04.2348.7999 04.2212.7888 04.2213.4888 04.2214.2888 04.2215.4888 04.2216.4888 04.2217.1888 04.2218.4888 04.2219.5888 04.2219.7888 04.2237.1888 04.2237.2888 04.2237.4888 04.2237.6888 04.2238.4888 04.2239.0888 04.2239.1888 04.2239.2888 04.2239.4888 04.2239.7888 04.2240.1888 04.2240.3888 04.2240.4888 04.2240.6888 04.2240.9888 04.2241.2888 04.2241.7888 04.2241.9888 04.2242.0888 04.2242.1888 04.2242.7888 04.2242.9888 04.2243.0888 04.2243.1888 04.2243.2888 04.2243.5888 04.2243.7888 04.2249.1888 04.2249.2888 04.2260.7888 04.2261.0888 04.2261.4888 04.2262.0888 04.2262.4888 04.2262.5888 04.2263.2888 04.2263.4888 04.2263.7888 04.2264.0888 04.2264.1888 04.2264.2888 04.2264.3888 04.2264.5888 04.2264.7888 04.2264.9888 04.2265.0888 04.2265.2888 04.2265.3888 04.2265.4888 04.2265.7888 04.2267.2888 04.2267.3888 04.2267.4888 04.2268.4888 04.2269.0888 04.2269.2888 04.2269.3888 04.2269.4888 04.2269.7888 04.2280.2888 04.2280.3888 04.2280.5888 04.2280.6888 04.2280.7888 04.2282.0888 04.2282.1888 04.2282.4888 04.2282.7888 04.2283.0888 04.2283.4888 04.2283.7888 04.2284.2888 04.2284.3888 04.2284.5888 04.2284.7888 04.2284.9888 04.2320.1888 04.2320.2888 04.2320.3888 04.2320.4888 04.2322.4888 04.2323.0888 04.2323.7888 04.2324.0888 04.2324.1888 04.2324.5888 04.2346.0888 04.2347.3888 04.2347.4888 04.2347.6888 04.226.44888 04.6684.7799 04.2210.7799 04.2212.7799 04.2216.7799 04.2217.7799 04.2218.7799 04.2219.7799 04.2238.7799 04.2239.7799 04.2240.7799 04.2241.7799 04.2243.7799 04.2248.7799 04.2249.7799 04.2260.7799 04.2261.7799 04.2262.7799 04.2263.7799 04.2264.7799 04.2265.7799 04.2267.7799 04.2268.7799 04.2269.7799 04.2280.7799 04.2282.7799 04.2283.7799 04.2284.7799 04.2321.7799 04.2324.7799 04.2346.7799 04.2347.7799


..... Còn rất nhiều sim cam kết số đẹp 04...1357, 2468 ... 04...666, 888, 999 .... giá rẻ vui lòng xem tiếp trang 2 và vào phần tìm kiếm bên trên.

 

 • MỜI XEM TIẾP CÁC TRANG
 • 1
 • 2
 • ...

Hỗ trợ khách hàng

dai ly sim dep gia re

 

0917.9999.66

096.373.3399

 

Giờ làm việc : từ 8 -> 20 giờ

Ngoài giờ làm việc, quý khách vui lòng đặt hàng qua Website.

 

 

 kho sim so dep gia re

 


Số đẹp theo phong thủy


SIM CỐ ĐỊNH TP.HCM

   

  Sim Cố Định không dây

  Homephone số đẹp SG

   

  (CK 100K/tháng ĐK chính chủ)

   

   
  028.2247.0666 = 1.959K

  028.2247.1666 = 1.959K

  028.2247.3666 = 1.959K

  028.2247.5666 = 1.959K

  028.2249.0666 = 1.959K

  028.2249.3666 = 1.959K

  028.2240.3555 = 1.959K

  028.2240.8555 = 1.959K

  028.2241.0555 = 1.959K

  028.2241.7555 = 1.959K

  028.2242.0555 = 1.959K

  028.2242.1555 = 1.959K

  028.2242.8555 = 1.959K

  028.2243.0555 = 1.959K

  028.2243.1555 = 1.959K

  028.2243.6555 = 1.959K

  028.2243.7555 = 1.959K

  028.2243.8555 = 1.959K

  028.2243.9555 = 1.959K

  028.2244.0555 = 1.959K

  028.2244.1555 = 1.959K

  028.2244.3555 = 1.959K

  028.2244.6555 = 1.959K

  028.2244.8555 = 1.959K

  028.2245.0555 = 1.959K

  028.2245.2555 = 1.959K

  028.2245.7555 = 1.959K

  028.2245.8555 = 1.959K

  028.2245.9555 = 1.959K

  028.2246.1555 = 1.959K

  028.2246.3555 = 1.959K

  028.2246.4555 = 1.959K

  028.2246.7555 = 1.959K

  028.2246.9555 = 1.959K

  028.2247.0555 = 1.959K

  028.2247.1555 = 1.959K

  028.2247.2555 = 1.959K

  028.2247.3555 = 1.959K

  028.2247.4555 = 1.959K

  028.2247.6555 = 1.959K

  028.2247.8555 = 1.959K

  028.2247.9555 = 1.959K

  028.2248.0555 = 1.959K

  028.2248.1555 = 1.959K

  028.2248.2555 = 1.959K

  028.2248.3555 = 1.959K

  028.2248.6555 = 1.959K

  028.2248.9555 = 1.959K

  028.2249.0555 = 1.959K

  028.2249.1555 = 1.959K

  028.2249.3555 = 1.959K

  028.2249.4555 = 1.959K

  028.2249.8555 = 1.959K

  028.2260.3555 = 1.959K

  028.2260.8555 = 1.959K

  028.2261.0555 = 1.959K

  028.2261.3555 = 1.959K

  028.2261.7555 = 1.959K

  028.2247.5599 = 1.959K

  028.2248.5599 = 1.959K

  028.2245.2929 = 1.959K

  028.2246.2929 = 1.959K

  028.2247.2929 = 1.959K

  028.2248.2929 = 1.959K

  028.2249.2909 = 1.959K

  028.2243.2299 = 1.959K

  028.2245.2299 = 1.959K

  028.2246.2299 = 1.959K

  028.2247.9898 = 1.959K

  028.2243.5858 = 1.959K

  028.2247.5858 = 1.959K

  028.2249.5858 = 1.959K

  028.2247.5588 = 1.959K

  028.2249.5588 = 1.959K

  028.2242.9966 = 1.959K

  028.2248.9966 = 1.959K

  028.2246.9696 = 1.959K

  028.2249.9696 = 1.959K

  028.2261.9696 = 1.959K

  028.2240.9922 = 1.959K

  028.2241.9922 = 1.959K

  028.2243.9922 = 1.959K

  028.2245.9922 = 1.959K

  028.2246.9922 = 1.959K

  028.2248.9922 = 1.959K

  028.2240.9292 = 1.959K

  028.2241.9292 = 1.959K

  028.2243.9292 = 1.959K

  028.2245.9292 = 1.959K

  028.2246.9292 = 1.959K

  028.2248.9292 = 1.959K

  028.2249.9292 = 1.959K

  028.2241.8822 = 1.959K

  028.2242.8822 = 1.959K

  028.2243.8822 = 1.959K

  028.2245.8822 = 1.959K

  028.2246.8822 = 1.959K

  028.2247.8822 = 1.959K

  028.2248.8822 = 1.959K

  028.2243.8282 = 1.959K

   

   

   

  ... còn rất nhiều số đẹp nữa

  vui lòng click để tải về máy...

   

  (Nhớ chọn sheet SIM CK CỐ ĐỊNH

   trong excel để tìm kiếm nhé)


Tìm sim năm sinh


mặc định 19xx m/d/Y

Tin tức

Quảng cáo

 

xem phong thủy cho sim số đẹp

 

Tra cứu sim phong thủy

 


ĐẠI LÝ BÁN SIM SỐ ĐẸP GIÁ RẺ NHẤT HÀ NỘI SÀI GÒN HCM ĐÀ NẴNG

Xin chào mừng Quý Khách đến với WEBSITE  SIM SỐ ĐẸP lớn nhất HÀ NỘI và UY TÍN khắp toàn quốc!

HaNoisim.com là đại lý chuyên cung cấp SIM SỐ ĐẸP khắp toàn quốc,có trụ sở chính đặt tại Hà Nội.Chúng tôi tự hào với UY TÍN - THƯƠNG HIỆU đã được khẳng định.HaNoiSim.com đang sở hữu một số lượng sim cực lớn với gần 5 triệu sim số đẹp giá rẻ bao gồm các thể loại : sim vip, sim tứ quý, sim sảnh tiến,sim lộc phát, sim thần tài,sim tam hoa, sim lặp kép, sim phong thủy dễ nhớ, sim ngày tháng năm sinh....

Và đăc biệt hơn nữa HaNoisim.com còn sở hữu kho sim cố định, sim máy bàn, sim homephone, sim Gphone, sim Cityphone số đẹp giá rẻ để làm hotline cho Doanh Nghiệp,Công Ty, cửa hàng.... Bán sim số điện thoại homephone viettel giá rẻ, bán sim gphone VNPT HN HCM, bán sim đẹp điện thoại cố định không dây viettel, bán sim cố định viettel, làm sim homephone viettel lap di động , bán sim số điện thoại cố định không dây, Sim điện thoại bàn không dây viettel giá bao nhiêu, Bán Sim homephone viettel số đẹp, Sim dien thoai homephone cầm tay viettel , Sim và Máy homephone viettel giá bao nhiêu, bán sim homephone viettel lắp di động, bán sim gphone đời đầu, bán sim gphone Hà Nội, bán sim gphone lắp di động, sim điện thoại cố định không dây Hà Nội TP HCM , Sim đẹp điện thoại cố định VNPT, Sim đẹp điện thoại cố định không dây panasonic, bán sim điện thoại cố định máy bàn, Bán sim điện thoại bàn, Bán sim số điện thoại cố định không dây VNPT

HaNoisim.com cam kết mang đến cho quý khách những chiếc SIM SỐ ĐẸP hợp phong thủy,hợp vận mệnh với giá luôn luôn là rẻ nhất trên thị trường. Chúng tôi tự hào với đội ngũ nhân viên tư vấn giàu kinh nghiệm,nhiệt tình sẽ là cầu nối giúp quý khách chọn được những con số thực sự phù hợp mang đến MAY MẮN và THÀNH CÔNG cho quý khách!

 

Quý khách chỉ cần nhấc máy gọi : 0917.9999.66- 096.373.3399 nhân viên tư vấn của chúng tôi sẽ giúp quý khách chọn được những con số thật phù hợp với giá LUÔN LÀ RẺ NHẤT.

HaNoiSim.com có trụ sở chính đặt tại Hà Nội và có chi nhánh tại tất cả các tỉnh thành khắp cả nước nên khi quý khách mua sim sẽ được nhận sim trong thời gian nhanh nhất. Phương châm của chúng tôi là: giao sim mới nhận tiền, đăng ký chính chủ,giao dịch toàn quốc siêu tốc. Chúng tôi cam kết mang đến sự hài lòng cho quý khách hàng!

Địa chỉ trụ sở chính:  Hoàng Mai - Hà Nội.
      Điện thoại :0917.9999.66  - 096.373.3399 - Email:  hanoisim.com@gmail.com
HANOISIM.COM - UY TÍN ĐÃ ĐƯỢC KHẲNG ĐỊNH

Hãy Like Trang để cùng kết nối với chúng tôi trên Facebook nhé, luôn cập nhật thông tin sim số đẹp mới nhất!

                                                                                                   

 Online 11 khách
 Tìm kiếm nhanh

Có thể tìm theo những số cuối trong sim, VD: *1992 hoặc *888