Danh sách nhà mạng


Thể loại sim


SIM CỐ ĐỊNH Hà Nội

   

  Sim Cố Định không dây

  Homephone Hà Nội

   

  (CK 100K/tháng ĐK chính chủ)

   


  024.2241.7799 = 959K

  024.2249.7799 = 959K

  024.2264.7799 = 959K

  024.2280.7799 = 959K

  024.2284.7799 = 959K

  024.2218.5959 = 959K

  024.2240.5959 = 959K

  024.2241.5959 = 959K

  024.2243.5959 = 959K

  024.2246.5959 = 959K

  024.2247.5959 = 959K

  024.2262.5959 = 959K

  024.2263.5959 = 959K

  024.2264.5959 = 959K

  024.2265.5959 = 959K

  024.2267.5959 = 959K

  024.2280.5959 = 959K

  024.2284.5959 = 959K

  024.2321.5959 = 959K

  024.2346.5959 = 959K

  024.2347.5959 = 959K

  024.2348.5959 = 959K

  024.2269.5949 = 959K

  024.2264.5599 = 959K

  024.2217.3399 = 959K

  024.2241.3399 = 959K

  024.2347.3399 = 959K

  024.2214.2929 = 959K

  024.2237.2929 = 959K

  024.2241.2929 = 959K

  024.2243.2929 = 959K

  024.2245.2929 = 959K

  024.2247.2929 = 959K

  024.2249.2929 = 959K

  024.2263.2929 = 959K

  024.2264.2929 = 959K

  024.2267.2929 = 959K

  024.2283.2929 = 959K

  024.2284.2929 = 959K

  024.2321.2929 = 959K

  024.2346.2929 = 959K

  024.2347.2929 = 959K

  024.2239.2919 = 959K

  024.2249.2909 = 959K

  024.2321.2529 = 959K

  024.2247.2299 = 959K

  024.2249.2299 = 959K

  024.2263.2299 = 959K

  024.2264.2299 = 959K

  024.2284.2299 = 959K

  024.2347.2299 = 959K

  024.2217.5858 = 959K

  024.2241.5858 = 959K

  024.2247.5858 = 959K

  024.2249.5858 = 959K

  024.2347.5858 = 959K

  024.2241.3838 = 959K

  024.2261.3838 = 959K

  024.2264.3838 = 959K

  024.2248.3828 = 959K

  024.2243.2828 = 959K

  024.2264.2828 = 959K

  024.2265.2828 = 959K

  024.2267.2828 = 959K

  024.2284.2828 = 959K

  024.2324.2828 = 959K

  024.2347.2828 = 959K

  024.2240.3636 = 959K

  024.2245.3636 = 959K

  024.2249.3636 = 959K

  024.2260.3636 = 959K

  024.2264.3636 = 959K

  024.2267.3636 = 959K

  024.2284.3636 = 959K

  024.2347.3636 = 959K

  024.2348.3636 = 959K

  024.2346.3626 = 959K

  024.2266.3606 = 959K

  024.2249.3366 = 959K

  024.2267.3366 = 959K

  024.2280.3366 = 959K

  024.2347.3366 = 959K

  024.2241.2626 = 959K

  024.2243.2626 = 959K

  024.2245.2626 = 959K

  024.2248.2626 = 959K

  024.2249.2626 = 959K

  024.2264.2626 = 959K

  024.2267.2626 = 959K

  024.2280.2626 = 959K

  024.2284.2626 = 959K

  024.2321.2626 = 959K

  024.2347.2626 = 959K

  024.2243.2266 = 959K

  024.2245.2266 = 959K

  024.2249.2266 = 959K

  024.2267.2266 = 959K

  024.2280.2266 = 959K

  024.2284.2266 = 959K

  024.2324.2266 = 959K

  024.2347.2266 = 959K

  024.2348.2266 = 959K

  024.2213.9922 = 959K

  024.2215.9922 = 959K

  024.2216.9922 = 959K

  024.2218.9922 = 959K

  024.2240.9922 = 959K

  024.2241.9922 = 959K

  024.2243.9922 = 959K

  024.2245.9922 = 959K

  024.2247.9922 = 959K

  024.2248.9922 = 959K

  024.2249.9922 = 959K

  024.2260.9922 = 959K

  024.2261.9922 = 959K

  024.2263.9922 = 959K

  024.2264.9922 = 959K

  024.2265.9922 = 959K

  024.2267.9922 = 959K

  024.2268.9922 = 959K

  024.2280.9922 = 959K

  024.2281.9922 = 959K

  024.2282.9922 = 959K

  024.2283.9922 = 959K

  024.2284.9922 = 959K

  024.2321.9922 = 959K

  024.2324.9922 = 959K

  024.2346.9922 = 959K

  024.2347.9922 = 959K

  024.2210.9292 = 959K

  024.2215.9292 = 959K

  024.2217.9292 = 959K

  024.2238.9292 = 959K

  024.2239.9292 = 959K

  024.2240.9292 = 959K

  024.2241.9292 = 959K

  024.2242.9292 = 959K

  024.2243.9292 = 959K

  024.2244.9292 = 959K

  024.2247.9292 = 959K

  024.2248.9292 = 959K

  024.2249.9292 = 959K

  024.2260.9292 = 959K

  024.2261.9292 = 959K

  024.2263.9292 = 959K

  024.2264.9292 = 959K

  024.2265.9292 = 959K

  024.2267.9292 = 959K

  024.2269.9292 = 959K

  024.2280.9292 = 959K

  024.2283.9292 = 959K

  024.2284.9292 = 959K

  024.2321.9292 = 959K

  024.2324.9292 = 959K
   
   
   

  ... còn rất nhiều số đẹp nữa

  vui lòng click để tải về máy...

   

  (Nhớ chọn sheet SIM CK CỐ ĐỊNH

   trong excel để tìm kiếm nhé)


ĐƠN ĐẶT HÀNG

Thống kê sim

Quảng cáo

 

 

 


  

Chọn sim đẹp theo đầu số


Giá từ: Đến:
Dãy số không gồm: 123456789 Tổng nút :
Chọn đầu Chọn dạng Sắp xếp
Tíck vào đây nếu bạn muốn tìm trong kết quả đã tìm

Chọn sim đẹp theo đầu số


Sim Đặc Biệt > Sim Vip

STT 10 Số | 11 Số Giá Tăng | Giá Giảm Điểm Mạng Đặt Mua
1 0965888888 3,586,000,000 (VNĐ) 68
Đặt Mua
2 0961888888 3,386,000,000 (VNĐ) 64
Đặt Mua
3 0985666666 2,786,000,000 (VNĐ) 58
Đặt Mua
4 0909333333 2,686,000,000 (VNĐ) 36
Đặt Mua
5 0909988888 2,668,000,000 (VNĐ) 67
Đặt Mua
6 0969899999 2,668,000,000 (VNĐ) 77
Đặt Mua
7 0909222222 2,568,000,000 (VNĐ) 30
Đặt Mua
8 0987.666.666 2,500,000,000 (VNĐ) 60
Đặt Mua
9 012.4444.4444 2,400,000,000 (VNĐ) 35
Đặt Mua
10 0981666666 2,286,000,000 (VNĐ) 54
Đặt Mua
11 0993333333 2,268,000,000 (VNĐ) 39
Đặt Mua
12 0988456789 2,268,000,000 (VNĐ) 64
Đặt Mua
13 0967799999 2,186,000,000 (VNĐ) 74
Đặt Mua
14 0947888888 2,186,000,000 (VNĐ) 68
Đặt Mua
15 0919555555 2,186,000,000 (VNĐ) 49
Đặt Mua
16 0915777777 2,086,000,000 (VNĐ) 57
Đặt Mua
17 0961688888 2,086,000,000 (VNĐ) 62
Đặt Mua
18 0962688888 2,086,000,000 (VNĐ) 63
Đặt Mua
19 0979555555 2,086,000,000 (VNĐ) 55
Đặt Mua
20 099.3899999 1,900,000,000 (VNĐ) 74
Đặt Mua
21 0963699999 1,868,000,000 (VNĐ) 69
Đặt Mua
22 0903.86.86.86 1,860,000,000 (VNĐ) 54
Đặt Mua
23 098.55.66666 1,860,000,000 (VNĐ) 57
Đặt Mua
24 0918555555 1,686,000,000 (VNĐ) 48
Đặt Mua
25 0963399999 1,686,000,000 (VNĐ) 66
Đặt Mua
26 0964666666 1,668,000,000 (VNĐ) 55
Đặt Mua
27 0918188888 1,625,000,000 (VNĐ) 59
Đặt Mua
28 0962299999 1,616,000,000 (VNĐ) 64
Đặt Mua
29 0969799999 1,586,000,000 (VNĐ) 76
Đặt Mua
30 0945699999 1,586,000,000 (VNĐ) 69
Đặt Mua
31 0934588888 1,586,000,000 (VNĐ) 61
Đặt Mua
32 0903099999 1,586,000,000 (VNĐ) 57
Đặt Mua
33 0962699999 1,486,000,000 (VNĐ) 68
Đặt Mua
34 0123.68.99999 1,368,999,000 (VNĐ) 65
Đặt Mua
35 0961899999 1,248,600,000 (VNĐ) 69
Đặt Mua
36 0917333333 1,248,600,000 (VNĐ) 35
Đặt Mua
37 0961333333 1,168,600,000 (VNĐ) 34
Đặt Mua
38 0916188888 1,168,600,000 (VNĐ) 57
Đặt Mua
39 0909969999 1,108,600,000 (VNĐ) 69
Đặt Mua
40 0981599999 1,108,600,000 (VNĐ) 68
Đặt Mua
41 0971899999 1,108,600,000 (VNĐ) 70
Đặt Mua
42 0966199999 1,108,600,000 (VNĐ) 67
Đặt Mua
43 0968188888 1,025,000,000 (VNĐ) 64
Đặt Mua
44 0977456789 998,600,000 (VNĐ) 62
Đặt Mua
45 0987456789 998,600,000 (VNĐ) 63
Đặt Mua
46 090.888.6666 986,000,000 (VNĐ) 57
Đặt Mua
47 0961399999 968,600,000 (VNĐ) 64
Đặt Mua
48 0912.9.88888 900,000,000 (VNĐ) 61
Đặt Mua
49 098.13.99999 900,000,000 (VNĐ) 66
Đặt Mua
50 0965222222 888,868,000 (VNĐ) 32
Đặt Mua
51 0972797979 888,600,000 (VNĐ) 66
Đặt Mua
52 0971299999 888,600,000 (VNĐ) 64
Đặt Mua
53 0969.86.86.86 880,000,000 (VNĐ) 66
Đặt Mua
54 0971388888 878,600,000 (VNĐ) 60
Đặt Mua
55 0939889999 868,686,000 (VNĐ) 73
Đặt Mua
56 0971288888 868,600,000 (VNĐ) 59
Đặt Mua
57 0971788888 868,600,000 (VNĐ) 64
Đặt Mua
58 0971988888 868,600,000 (VNĐ) 66
Đặt Mua
59 0989788888 868,600,000 (VNĐ) 73
Đặt Mua
60 04.22.666666 866,000,000 (VNĐ) 44
Đặt Mua
61 01668899999 826,000,000 (VNĐ) 74
Đặt Mua
62 0988266666 826,000,000 (VNĐ) 57
Đặt Mua
63 090.888888.6 800,000,000 (VNĐ) 63
Đặt Mua
64 0993.686868 800,000,000 (VNĐ) 63
Đặt Mua
65 0989669999 799,000,000 (VNĐ) 74
Đặt Mua
66 0987.3.88888 790,000,000 (VNĐ) 67
Đặt Mua
67 0981788888 786,800,000 (VNĐ) 65
Đặt Mua
68 0935099999 786,800,000 (VNĐ) 62
Đặt Mua
69 0963099999 786,800,000 (VNĐ) 63
Đặt Mua
70 0967199999 786,800,000 (VNĐ) 68
Đặt Mua
71 0984222222 768,868,000 (VNĐ) 33
Đặt Mua
72 0966969999 768,800,000 (VNĐ) 72
Đặt Mua
73 0961456789 768,800,000 (VNĐ) 55
Đặt Mua
74 0973366666 768,800,000 (VNĐ) 52
Đặt Mua
75 0961788888 768,600,000 (VNĐ) 63
Đặt Mua
76 094.77.99999 750,000,000 (VNĐ) 72
Đặt Mua
77 01668899999 715,000,000 (VNĐ) 74
Đặt Mua
78 01294.666.666 713,000,000 (VNĐ) 52
Đặt Mua
79 0933996996 700,000,000 (VNĐ) 63
Đặt Mua
80 0888.111.888 680,000,000 (VNĐ) 51
Đặt Mua

Hỗ trợ khách hàng

dai ly sim dep gia re

 

0917.9999.66

096.373.3399

 

Giờ làm việc : từ 8 -> 20 giờ

Ngoài giờ làm việc, quý khách vui lòng đặt hàng qua Website.

 

 

 kho sim so dep gia re

 


Số đẹp theo phong thủy


SIM CỐ ĐỊNH TP.HCM

   

  Sim Cố Định không dây

  Homephone số đẹp SG

   

  (CK 100K/tháng ĐK chính chủ)

   

   
  028.2247.0666 = 1.959K

  028.2247.1666 = 1.959K

  028.2247.3666 = 1.959K

  028.2247.5666 = 1.959K

  028.2249.0666 = 1.959K

  028.2249.3666 = 1.959K

  028.2240.3555 = 1.959K

  028.2240.8555 = 1.959K

  028.2241.0555 = 1.959K

  028.2241.7555 = 1.959K

  028.2242.0555 = 1.959K

  028.2242.1555 = 1.959K

  028.2242.8555 = 1.959K

  028.2243.0555 = 1.959K

  028.2243.1555 = 1.959K

  028.2243.6555 = 1.959K

  028.2243.7555 = 1.959K

  028.2243.8555 = 1.959K

  028.2243.9555 = 1.959K

  028.2244.0555 = 1.959K

  028.2244.1555 = 1.959K

  028.2244.3555 = 1.959K

  028.2244.6555 = 1.959K

  028.2244.8555 = 1.959K

  028.2245.0555 = 1.959K

  028.2245.2555 = 1.959K

  028.2245.7555 = 1.959K

  028.2245.8555 = 1.959K

  028.2245.9555 = 1.959K

  028.2246.1555 = 1.959K

  028.2246.3555 = 1.959K

  028.2246.4555 = 1.959K

  028.2246.7555 = 1.959K

  028.2246.9555 = 1.959K

  028.2247.0555 = 1.959K

  028.2247.1555 = 1.959K

  028.2247.2555 = 1.959K

  028.2247.3555 = 1.959K

  028.2247.4555 = 1.959K

  028.2247.6555 = 1.959K

  028.2247.8555 = 1.959K

  028.2247.9555 = 1.959K

  028.2248.0555 = 1.959K

  028.2248.1555 = 1.959K

  028.2248.2555 = 1.959K

  028.2248.3555 = 1.959K

  028.2248.6555 = 1.959K

  028.2248.9555 = 1.959K

  028.2249.0555 = 1.959K

  028.2249.1555 = 1.959K

  028.2249.3555 = 1.959K

  028.2249.4555 = 1.959K

  028.2249.8555 = 1.959K

  028.2260.3555 = 1.959K

  028.2260.8555 = 1.959K

  028.2261.0555 = 1.959K

  028.2261.3555 = 1.959K

  028.2261.7555 = 1.959K

  028.2247.5599 = 1.959K

  028.2248.5599 = 1.959K

  028.2245.2929 = 1.959K

  028.2246.2929 = 1.959K

  028.2247.2929 = 1.959K

  028.2248.2929 = 1.959K

  028.2249.2909 = 1.959K

  028.2243.2299 = 1.959K

  028.2245.2299 = 1.959K

  028.2246.2299 = 1.959K

  028.2247.9898 = 1.959K

  028.2243.5858 = 1.959K

  028.2247.5858 = 1.959K

  028.2249.5858 = 1.959K

  028.2247.5588 = 1.959K

  028.2249.5588 = 1.959K

  028.2242.9966 = 1.959K

  028.2248.9966 = 1.959K

  028.2246.9696 = 1.959K

  028.2249.9696 = 1.959K

  028.2261.9696 = 1.959K

  028.2240.9922 = 1.959K

  028.2241.9922 = 1.959K

  028.2243.9922 = 1.959K

  028.2245.9922 = 1.959K

  028.2246.9922 = 1.959K

  028.2248.9922 = 1.959K

  028.2240.9292 = 1.959K

  028.2241.9292 = 1.959K

  028.2243.9292 = 1.959K

  028.2245.9292 = 1.959K

  028.2246.9292 = 1.959K

  028.2248.9292 = 1.959K

  028.2249.9292 = 1.959K

  028.2241.8822 = 1.959K

  028.2242.8822 = 1.959K

  028.2243.8822 = 1.959K

  028.2245.8822 = 1.959K

  028.2246.8822 = 1.959K

  028.2247.8822 = 1.959K

  028.2248.8822 = 1.959K

  028.2243.8282 = 1.959K

   

   

   

  ... còn rất nhiều số đẹp nữa

  vui lòng click để tải về máy...

   

  (Nhớ chọn sheet SIM CK CỐ ĐỊNH

   trong excel để tìm kiếm nhé)


Tìm sim năm sinh


mặc định 19xx m/d/Y

Tin tức

Quảng cáo

 

xem phong thủy cho sim số đẹp

 

Tra cứu sim phong thủy

 


ĐẠI LÝ BÁN SIM SỐ ĐẸP GIÁ RẺ NHẤT HÀ NỘI SÀI GÒN HCM ĐÀ NẴNG

Xin chào mừng Quý Khách đến với WEBSITE  SIM SỐ ĐẸP lớn nhất HÀ NỘI và UY TÍN khắp toàn quốc!

HaNoisim.com là đại lý chuyên cung cấp SIM SỐ ĐẸP khắp toàn quốc,có trụ sở chính đặt tại Hà Nội.Chúng tôi tự hào với UY TÍN - THƯƠNG HIỆU đã được khẳng định.HaNoiSim.com đang sở hữu một số lượng sim cực lớn với gần 5 triệu sim số đẹp giá rẻ bao gồm các thể loại : sim vip, sim tứ quý, sim sảnh tiến,sim lộc phát, sim thần tài,sim tam hoa, sim lặp kép, sim phong thủy dễ nhớ, sim ngày tháng năm sinh....

Và đăc biệt hơn nữa HaNoisim.com còn sở hữu kho sim cố định, sim máy bàn, sim homephone, sim Gphone, sim Cityphone số đẹp giá rẻ để làm hotline cho Doanh Nghiệp,Công Ty, cửa hàng.... Bán sim số điện thoại homephone viettel giá rẻ, bán sim gphone VNPT HN HCM, bán sim đẹp điện thoại cố định không dây viettel, bán sim cố định viettel, làm sim homephone viettel lap di động , bán sim số điện thoại cố định không dây, Sim điện thoại bàn không dây viettel giá bao nhiêu, Bán Sim homephone viettel số đẹp, Sim dien thoai homephone cầm tay viettel , Sim và Máy homephone viettel giá bao nhiêu, bán sim homephone viettel lắp di động, bán sim gphone đời đầu, bán sim gphone Hà Nội, bán sim gphone lắp di động, sim điện thoại cố định không dây Hà Nội TP HCM , Sim đẹp điện thoại cố định VNPT, Sim đẹp điện thoại cố định không dây panasonic, bán sim điện thoại cố định máy bàn, Bán sim điện thoại bàn, Bán sim số điện thoại cố định không dây VNPT

HaNoisim.com cam kết mang đến cho quý khách những chiếc SIM SỐ ĐẸP hợp phong thủy,hợp vận mệnh với giá luôn luôn là rẻ nhất trên thị trường. Chúng tôi tự hào với đội ngũ nhân viên tư vấn giàu kinh nghiệm,nhiệt tình sẽ là cầu nối giúp quý khách chọn được những con số thực sự phù hợp mang đến MAY MẮN và THÀNH CÔNG cho quý khách!

 

Quý khách chỉ cần nhấc máy gọi : 0917.9999.66- 096.373.3399 nhân viên tư vấn của chúng tôi sẽ giúp quý khách chọn được những con số thật phù hợp với giá LUÔN LÀ RẺ NHẤT.

HaNoiSim.com có trụ sở chính đặt tại Hà Nội và có chi nhánh tại tất cả các tỉnh thành khắp cả nước nên khi quý khách mua sim sẽ được nhận sim trong thời gian nhanh nhất. Phương châm của chúng tôi là: giao sim mới nhận tiền, đăng ký chính chủ,giao dịch toàn quốc siêu tốc. Chúng tôi cam kết mang đến sự hài lòng cho quý khách hàng!

Địa chỉ trụ sở chính:  Hoàng Mai - Hà Nội.
      Điện thoại :0917.9999.66  - 096.373.3399 - Email:  hanoisim.com@gmail.com
HANOISIM.COM - UY TÍN ĐÃ ĐƯỢC KHẲNG ĐỊNH

Hãy Like Trang để cùng kết nối với chúng tôi trên Facebook nhé, luôn cập nhật thông tin sim số đẹp mới nhất!

                                                                                                   

 Online 19 khách
 Tìm kiếm nhanh

Có thể tìm theo những số cuối trong sim, VD: *1992 hoặc *888